Szkoła facylitatorów programów z końmi

Strona główna > Szkoła facylitatorów programów z końmi

Szkolenie facylitatorów programów rozwojowych i terapii z końmi

Programy rozwojowe i terapia z końmi to młoda dziedzina wśród propozycji dróg rozwoju człowieka. Jestem jej pionierem w Polsce, przetarłam dla ciebie ten szlak. Moją inspiracją pozostają Gerhard i Karin Krebs, Dave Sharon Harris, Jackie i Herb Stevennson, June Guenter, Barbara Rector, Klaus Ferdinand Hempling i wielu innych. Abyś mogła ufać moim kompetencjom postarałam się o akredytację i obecnie działam jako jedyny taki ośrodek European Association for Horse Assisted Education (EAHAE) i HorseDream w Polsce oraz jestem certyfikowaną facylitatorką Horse Guided Empowerment rozwoju i terapii z końmi. Ale! Pracuję w bardzo szerokim podejściu i prowadzę ku znalezieniu swojej własnej ścieżki. To spod mojej opieki wywodzą się kolejni facylitatorzy – zarówno, jeśli dopiero zaczynają przygodę z rozwojem, jak i gdy są psychoterapeutami i chcą rozwinąć swój warsztat. Zaszczepiam w nich chęć do pogłębionego rozwoju, odkrywania coraz większej samoświadomości i miłości do koni. Pamiętaj, dla mnie one bardzo wiele oznaczają. Bez nich moja praca byłaby niepełna. A ty nie miałabyś możliwości skorzystania z ich stadnej mądrości, magicznego wpływu na relacje i wzorca wolności.

Szkoła to intensywna ścieżka rozwoju osobistego i profesjonalnego.


Facylitator łączy marzenia z profesjonalnym zajęciem

Kompleksowa ścieżka rozwoju

Przygotowuję facylitatorów od 2008 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Teraz Szkoła to bardzo praktyczny program, który łączy przygotowanie facylitatora teoretycznie, umiejętnościowo oraz na poziomie postawy. Coraz więcej osób korzysta też z udziału w Szkole jako pogłębionej ścieżce rozwoju.

Esencja z nurtów międzynarodowych z autorską nutą

Jestem od lat liderem EAHAE (European Assosiation of Horse Assisted Education) oraz członkiem międzynarodowej sieci Horse Guided Empowerment. To daje mi dostęp do podglądania różnych sposobów pracy. Jednocześnie chcąc łączyć programy rozwojowe z końmi z uniwersalną wiedzą psychologiczną, wypracowałam swój własny sposób pracy (superwizowany w Polskim Towarzystwie Psychologicznym), który zdobywa uznanie międzynarodowe. W Szkole dostajesz pigułkę wiedzy zawierającą całe moje doświadczenie oraz trening umiejętności pracy w roli facylitatora.

Treningi zadaniowe oraz sesje studyjne – 100% praktyki

Treningi zadaniowe i sesje studyjne to ważny element szkoły. To możliwość uczenia się w oparciu o własne doświadczenie z pełnym prowadzeniem przeze mnie. To doskonałe wejście w profesję facylitatora. Sesje studyjne to odważny i niezwykle efektywny sposób uczenia się – w którym prowadzona sesja jest jednocześnie omawiana z metapoziomu. Przygotowują one też do treningów zadaniowych, które są niezbędne do otrzymania certyfikacji.


Koncepcja i cele Szkoły Facylitatorów Programów rozwojowych i terapii z końmi Horse Assisted Education

Szkoła składa się z kilku zjazdów obejmujących kilka modułów, które uzupełnione są treningiem zadaniowym pomiędzy zjazdami. Celem Szkoły jest przekazanie doświadczenia i wiedzy dotyczącej tajników tej pięknej, ale jeszcze mało poznanej drogi rozwoju człowieka.

Merytorycznie Szkoła uwzględnia i odnosi się do uznanych nurtów Horse Assisted Education i podejść do koni i pracy z ludźmi m.in.Horse Guided Empowerment, HorseDream, Klaus Ferdinand Hempfling, Barbara Rector (Adventure in Awareness), Jackie i Herb Stevenson (Experiential Learning with Horses and Nature), Non Voilent Communication, Jude Guenter (Teaching Horse), Linda Kohanov i wiele innych. Program jest wynikiem 20 lat doświadczeń Agaty Wiatrowskiej, udziału w szkoleniach u wyżej wymienionych osób i nieustannej superwizji. Rozbudowana Szkoła Facylitatatorów jest skierowana zarówno do osób, które chcą gruntownie przejść  trening umiejętności w obszarze facylitowania (w odróżnieniu od Train the trainer, który tej części nie zawiera).

Elementy Szkoły facylitatorów

Szkoła składa się z dwóch elementów: uczestnictwa w zjazdach (jest obowiązkowe uczestniczyć w 8 z 10 dni warsztatowych) i przeprowadzenia treningów zadaniowych. Treningi zadaniowe zaczynają się pomiędzy zjazdami i trwają jeszcze po Szkole . Ich zaliczenie jest konieczne do uzyskania Dyplomu facylitatora programów rozwojowych i terapii z końmi Horse Assisted Education.
Treningi zadaniowe obejmują budowanie relacji z końmi trenerami i przygotowywanie koni do doświadczeń, poprowadzenie 2 procesów sesji indywidualnych oraz miniwarsztatu HAE.

Szkoła odbywa się w profesjonalnie przygotowanym do HAE ośrodku HorseSense. Dzięki temu, na żywo, doświadczasz relacji wraz z wyjątkowymi końmi, których jedynym zadaniem jest rola trenera.

Podstawy merytoryczne i naukowe Szkoły facylitatorów

Szkoła uczy praktycznych umiejętności, jest w modalności integracyjnej i uwzględnia aktualną wiedzę naukową o psychice człowieka. W szczególności łączy takie nurty i podejścia:

  • Psychologia stosowana (umiejętności z prowadzenia treningów interpersonalnych, Kurt Levin i inni)
  • Psychologia humanistyczna i egzystencjalna (Rogers, Yalom)
  • Nurt NARM (neuro-afektywny model relacyjny) terapii traumy
  • Psychologia głębi (Jung) i psychologia procesu
  • Nurt Gestalt, nurt poznawczo-behawioralny, nurt psycho-dynamiczny

Co umożliwia Szkoła facylitatorów?

– kompleksowe przygotowanie do prowadzenia sesji indywidualnych i warsztatów z udziałem koni trenerów pod kątem merytorycznym (facylitowanie, praca z grupą, praca z osobą indywidulaną) i organizacyjnym (przygotowanie koni trenerów, prowadzenie sesji indywidualnych, planowanie dnia warsztatowego, przygotowanie materiałów)
– prowadzenie Szkoły przez osobę akredytowaną do uczenia facylitatatorów Horse Assisted Education (akredytacja zarówno EAHAE i HorseDream)– poznanie ćwiczeń z różnych nurtów Horse Assisted Education
– opieka merytoryczna w trakcie Szkoły przez Agatę Wiatrowską (konsultowanie i superwizja treningów zadaniowych)
– dostęp do oferty dla zaawansowanych facylitatorów w ośrodku HorseSense (udział w superwizjach indywidualnych i grupowych dla facylitatorów)
– dołączenie do międzynarodowej sieci facylitatorów Horse Assisted Education
– głębokie, osobiste doświadczenie rozwojowe
– otrzymanie Dyplomu facylitatora programów rozwojowych i terapii z końmi (uznanej w kraju Szkoły Agaty Wiatrowskiej) i certyfikatu międzynarodowego EAHAE
– wsparcie w przygotowaniu planu rozwoju biznesu i skorzystanie z doświadczenia biznesowego Agaty Wiatrowskiej
– stworzenie osobistej ścieżki rozwoju facylitatora i wsparcie w tej drodze.

Dyplom Facylitatora otrzymuje uczestnik całości Szkoły, który zrealizował treningi zadaniowe.


Posłuchaj wywiadu z Ewą Murach lub wywiadu z Dominiką Tarnacką – absolwentkami Szkoły facylitatorów
Wywiady nagrane w ramach 6 i 13 odcinka podcastu „z Wiatrem w grzywie” Agaty Wiatrowskiej oraz filmu, który powstał po Szkole facylitatorów:


Struktura programu

1. Koń w roli rozwojowej i terapeutycznej

Tworzenie fundamentu – zespołu koni i relacji z nimi
Przygotowanie koni i aspekty bezpieczeństwa
Holistyczne podejście do stworzenia warunków dla koni
Etyczne podejście do zapraszania koni do pracy rozwojowej i terapeutycznej
Poznanie różnych doświadczeń z końmi (praca z całym stadem, praca z pojedynczym koniem, obserwacja, doświadczenia dla grup)
Twoja osobista relacja z każdym z koni (trening zadaniowy)

2. Prowadzenie sesji indywidualnych rozwojowych i terapeutycznych z końmi

Kontakt i kontrakt
Struktura sesji indywidualnej (w tym sesja studyjna pokazowa)
Rozróżnienie między terapią, a rozwojem
Facylitowanie sesji (praca z ciszą, podstawy kontaktu rozwojowego i terapeutycznego, aktywne słuchanie)
Prowadzenie indywidualnego procesu rozwojowego sesje 1:1 (trening zadaniowy)
Zasady tworzenia sytuacji edukacyjnej w paradygmacie uczenia się, a nie bycia nauczanym

3. Praca z grupą

Zasady i filozofia facylitowania
Prowadzenie procesu grupowego
Rozwój w kontakcie z końmi (na poziomie mentalnym, emocjonalnym i fizycznym)
Rozwój osobisty i rozwój organizacyjny
Praca z różnymi grupami docelowymi
Modele teoretyczne (uczenie się przez doświadczenie, teoria poliwagalna, niemoc-moc-przemoc i inne).

4. Kompetencje i umiejętności facylitatora

Facylitator jako prowadzący
Autentyczność facylitatora jako narzędzie pracy
Relacje z końmi
Poszukiwanie swojej wizji

5. Facylitowanie procesowe i narzędziowe

Rodzaje facylitacji (procesowa, tematyczna)
Różne rodzaje doświadczeń
Narządzie facylitatora (wybór koni, struktura, projektowanie doświadczeń, prowadzenie omówień)
Praktyka facylitowania
Tworzenie własnych doświadczeń z końmi
Poprowadzenie miniwarsztatu 4h dla 4 osób (trening zadaniowy)

6. Rozwój biznesu opartego o programy rozwojowe i terapię z końmi 

Rozumienie potrzeb klienta
Odkrywanie/pogłębianie połączenia swoich talentów z potrzebami klientów
10 kroków rozwoju biznesu w obszarze facylitowania
Budowanie relacji z klientami poprzez edukacje i w oparciu o własne zasoby

7. Superwizja treningów zadaniowych i przygotowanie do prowadzenia własnej praktyki

Trudne sytuacje
Błędy w facylitowaniu i sposoby radzeniu sobie z nimi
Konceptualizacja pracy z klientem (jak można wpływać, żeby program z końmi dawał realny efekt)
Projektowanie własnej praktyki
Przygotowanie planu działania (kolejne kroki)
Superwizja jako część praktykowania facylitacji


Dla kogo jest ta szkoła?

Szkoła przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności facylitowania programów rozwojowych z końmi i facylitowania ogólnie. Jako wstępną zasadę przyjęliśmy przyjmowanie do Szkoły osób powyżej 21 roku życia. Przewidujemy grupę ok. 6-9 osobową. Szkoła jest zarówno dla absolwentów Train the trainer, jak również dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programami rozwojowymi z końmi. Wymogiem przed rozpoczęciem Szkoły jest wzięcie udziału w jednym z moich programów rozwojowych z końmi: HorseSensownia lub Droga kobiety. Są to programy oparte o proces grupowy i konie, a udział w nich pozwala doświadczyć na sobie metody, żeby potem ją lepiej zrozumieć. Jednocześnie jest to trening bycia w grupie z silnymi emocjami, który jest konieczny w pracy facylitatora.


Warunkiem koniecznym do udziału w Szkole facylitatorów jest wzięcie udziału w jednym z programów rozwojowych HorseSensownia lub Droga kobiety. To 4 i 5 dniowe intensywne programy rozwojowe z końmi, których doświadczenie umożliwia poznanie metody „od środka”, ale też przygotowuje do pracy z silnymi emocjami i procesem grupowym. 


Posłuchaj historii absolwentek Szkoły facylitatorów

Możesz też obejrzeć historie facylitatorów międzynarodowych – film z konferencji „Przywództwo z sercem” organizowanej przez Agatę Wiatrowską 


Uczestnicy opowiadają o swoim doświadczeniu

Głębokie doświadczenie siebie

(…) I teraz, już z prawie rocznej perspektywy, mogę śmiało powiedzieć, że w tamtym czasie doświadczyłem siebie tak głęboko, jak nigdy przedtem. Zwłaszcza analiza mojego kontaktu z końmi w kontekście stanów, uczuć i potrzeb oraz strategii podejmowanych w celu ich realizacji, okazały się zaskakujące. Pozwoliło mi to wejrzeć w głąb siebie i uwolnić to, co wcześniej było nieuświadomione i skrywane pod maskami obaw o to kim boję się być i kim chciałbym, żeby mnie widziano. Ten proces gdy już się rozpoczął, dał mi korzyści natychmiastowe, ale myślę, że równie ważne jest to, że towarzyszy mi już na stałe.(…)

Wiesław Michnowski

uczestnik Szkoły Facylitatorów Programów Rozwojowych z Końmi

Szkoła dzięki której wyrastają skrzydła

O szkole facylitatorów dowiedziałam się przypadkiem, grzebiąc w Internecie. Gdy przeczytałam, czym tak naprawdę jest, zachwyciłam się od razu. Nie wiedziałam jednak czy się nadaję do takiej szkoły, a potem do takiej pracy. Moje obawy budził brak wykształcenia psychologicznego, nie miałam też nic wspólnego z coachingiem.

Dlatego najpierw zdecydowałam się na intensywny „Train the trainer”- i to było objawienie. Te warsztaty wywróciły do góry nogami moje życie, zaczęłam inaczej patrzeć na siebie, na otoczenie. Wtedy nie wiedziałam, że to była zaledwie przystawka do tego, co mnie spotkało podczas zajęć w szkole.


Agata Wiatrowska jest demiurgiem. Razem ze swoimi końmi dała mi szansę na dotarcie w głąb siebie, na zmierzenie się z przeszłością i na nowe otwarcie. Dzięki jej szkole wyrosły mi skrzydła. Teraz będę mogła się wiedzą dzielić z innymi.
Agata Wiatrowska – dziękuję z całego serca za szkołę. Dała mi nowe życie.

Monika Filipowska

Uczestniczka Szkoły facylitatorów i Train the trainer

Żyć swoim życiem

Udział w Szkole Facylitatorów Programów Rozwojowych z Końmi był moim marzeniem. Ta szkoła to niezwykła Przygoda, która rozpoczęła nowy cykl w moim życiu. Zawsze chciałam, aby mój zawód był zgodny z pragnieniami mojego serca. Po szkole Agaty, tak się właśnie stało. Konie kochałam od dziecka. Jeździłam rekreacyjnie. Potem zsiadłam z końskiego grzbietu. Zaczęłam szukać innej drogi do tych niezwykłych zwierząt. Nie miałam jednak jasności, jak mogłabym pracować z końmi. W międzyczasie dużo się wydarzyło. Silnie pracowałam nad swoim rozwojem. Zrezygnowałam z etatu. Założyłam swoją firmę. To była ważna droga. Paradoksalnie konie wróciły do mnie, w chwili gdy „odpuściłam”, kiedy poczułam, że to, co dla mnie ważne, to kontakt i bycie z nimi. Tyle. Kilka miesięcy później zdecydowałam się na szkołę Agaty. Dzisiaj pracuję z końmi i ludźmi. Wiem, że chwila, w której się to zadziało nie jest przypadkowa. 

To, co jest piękne w tym, co proponuje Agata, to wzmacnianie i odkrywanie wewnętrznego przywództwa. To przestrzeń, w której jest dużo miłości, zrozumienia i mądrości. To przestrzeń wzrostu i sięgania po nowe możliwości. W swoim tempie. Tu nie usłyszysz jednej recepty na szczęście, tu sama/sam nauczysz się ją tworzyć i realizować w swoim życiu.  Coraz głośniej słyszę swój wewnętrzny głos, który mnie prowadzi. To jest najcenniejszy skarb, który wynoszę z tego niezwykłego doświadczenia.

Szkołę Facylitatorów Programów Rozwojowych z Końmi polecam z całego serca wszystkim, którzy chcą żyć swoim życiem, zbliżyć się do swojego wewnętrznego piękna i przywództwa i, oczywiście, wszystkim tym, którzy kochają konie. To jedna z ważniejszych Przygód w moim życiu. Dziękuję Agata.

Dominika Tarnacka

Uczestniczka Szkoły facylitatorów programów rozwojowych z końmi

Przeczytaj wyjątkowe referencje – listy, które otrzymuję od uczestniczek i uczestników po Szkole Facylitatorów zobacz tutaj.


O prowadzącej

Opiekunem merytorycznym Szkoły i prowadzącą poszczególne moduły jest Agata Wiatrowska.

Akredytowany facylitator z uprawnieniami do uczenia kolejnych facylitatorów w International Assosiation for Horse Assisted Education i HorseDream.

Facylitator z powołania. Certyfikowana terapeutka Horse Guided Empowerment, coach, trener II stopnia, właścicielka HorseSense, dyrektor międzynarodowego stowarzyszenia International Assiociation for Horse Assisted Education (EAHAE), licencjonowany HorseDream Partner.

Jest pionierem Horse Assisted Education w Polsce. Od 2005 roku prowadzi programy rozwojowe z końmi dla organizacji, firm oraz osób indywidualnych. Prowadzi szkołę facylitatorów metody i doradza przy tworzeniu organizacji oferujących programy rozwojowe z końmi.

Prowadzi intensywne programy rozwojowe z końmi (HorseSensownia i Droga kobiety), w których wzięło udział już tysiące osób. Współpracowała z IKEA, mBank, Bank Millennium, Bayer, BZ WBK, BGK, Capgemini, CitiBank, DHL, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Hewlett-Packard, Procter&Gamble, Teva, TVP 2 i wieloma innymi organizacjami.

Współtworzy i prowadzi projekty rozwoju przywództwa, przedsiębiorczości, aktywności zawodowej w całej Polsce i na świecie (m.in. w ramach programu Leader realizowanym przez Lokalne Grupy Działania czy programu Leonardo da Vinci uczenie się przez całe życie).

Jest autorką książek: bestsellera „Psychologia relacji człowieka z koniem” wydanej w 2021, „Koń jako trener. O facylitacji programów rozwojowych z końmi i lekcjach od koni trenerów”, wydanej w 2016 roku oraz współautorką książki „Menedżer uczy się od koni”, Difin, 2013 oraz rozwojowych kursów online. Prowadzi podcast rozwojowy „z Wiatrem w grzywie”.


Szkolenie facylitatorów odbywasz w miejscu, gdzie przyroda łączy się w naturalny sposób z człowiekiem i końmi.

Czym jest bioprzestrzeń?

Bioprzestrzeń to dopracowane w szczegółach pod kątem programów rozwojowych miejsce dla koni i ludzi. Gospodarzami są konie – trenerzy. Mieszkają w otwartej stajni, którą projektowałam specjalnie dla nich. Stado rządzi się swoimi prawami, nic mu nie narzucam. Pielęgnuję w nich wolność. Konie decydują o tym, gdzie przebywa ich stado, czy ruszają w kierunku leśnej łąki, czy wolą udać się na spoczynek w cieniu zielonego drzewa… Konie zaspokajają swoją potrzebę ruchu, a stado pozwala budować relacje, takie jak przyjaźń. Zwierzęta są słuchane, dlatego chętnie będą się z tobą komunikować. Porozmawiaj z nimi i pozwól im wspierać się na twojej drodze do rozwoju.

Inspirujące miejsce

HorseSense tworzyłam powoli i w skupieniu. Chciałam, aby każdy kąt przestrzeni sprzyjał tworzeniu się wyjątkowego klimatu. Miałam na myśli przede wszystkim ciebie i twoje samopoczucie. Miejsce to ma cię inspirować. Postawiłam na nowoczesną architekturę, która harmonijnie łączy się z miejscową przyrodą. Nie chciałam, aby nadmiar rzeczy cię rozpraszał. Wolałam zbliżyć do nas przyrodę, aby jej obserwacja i bliski kontakt wspierał twoje procesy rozwojowe. Zielone brzozy i sosny koją swoim szumem nerwy, łąki i bagienne okolice są naturalną barierą, która chroni nas przed hałasem miasta. Twoja wewnętrzna przemiana będzie się odbywać w najlepszych do tego warunkach. Wybrałam Bolimowski Park Krajobrazowy nieprzypadkowo. Ważne było dla mnie to, abyś miała wygodny dojazd z każdej części Polski i Świata (od lotniska Okęcie to tylko 1,15 minut kolejką). Puszcza, która nas otacza, to ostoja dla wielu zwierząt w tym koni. Mam nadzieję, że wkrótce stanie się także i twoją.

Lokalizacja

Ośrodek HorseSense

ul. Klonowa 21
96-315 Franciszków

Dobry dojazd samochodem: z autostrady A2 węzeł Wiskitki ok. 10 km oraz pociągiem – ośrodek znajduje się blisko stacji PKP Jesionka (ok. 500 m od ośrodka).

Terminy i koszty:

Na Szkołę jest tylko kilka miejsc na rok. Chcąc się dowiedzieć kiedy ruszają zapisy w kolejnych grupach – dołącz do listy zainteresowanych poniżej. 

Cena

13.000 zł brutto (zawiera 23% VAT) przy płatności jednorazowej (opłata rezerwacyjna w momencie zgłoszenia i pozostała część płatna po podpisaniu umowy)
14.000 zł brutto (zawiera 23% VAT) przy płatności w ratach (opłata rezerwacyjna w momencie zgłoszenia i 5 rat).
Cena obejmuje udział we wszystkich zjazdach, materiały, przerwy kawowe oraz superwizję treningów zadaniowych.
Można skorzystać z noclegu w ośrodku w cenie 150 zł/dobę – tylko 6 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i rekrutacji. Wyżywienie we własnym zakresie – dostępny jest aneks kuchenny. Jak zorganizować kuchnie można przeczytać niżej.

Organizacja kuchni
Najlepiej zabrać ze sobą proste i szybkie do przygotowania posiłki. Kilka rzeczy na śniadanie i kolacje. Na obiad coś gotowego co da się odgrzać np. w mikrofali lub na patelni. Inspirującą propozycją są też posiłki liofiliozowane, które się po prostu zalewa wodą (np. Lyofood). Na zjazdach Szkoły nie mamy za dużo czasu na jedzenie;), więc dobrze jest mieć pod ręką coś, co pozwoli nie być głodnym. Gdyby jednak czegoś zabrakło to niedaleko jest sklepik (10 minut na piechotę). Można zamówić dietę pudełkową np. z Burakdieta.

Zapisy, proces rekrutacji i warunki uczestnictwa

W celu rezerwacji miejsca prosimy o wybranie w sklepie Szkoły facylitatorów i opłacenie I części. Jeśli w sklepie nie ma miejsc lub jeszcze nie są otwarte zapisy – dopisz się do listy zainteresowanych – jako pierwsza dostaniesz informację kiedy ruszą zapisy.  Po wniesieniu opłaty odbędzie się konsultacja indywidualna (spotkanie online, jej celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań oraz możliwości spełnienia wymagań Szkoły facylitatorów). W przypadku niezakwalifikowania się do Szkoły opłata rezerwacyjna jest zwracana po potrąceniu 300 zł opłaty administracyjnej za proces rekrutacyjny. Przed rozpoczęciem Szkoły warunkiem jest udział w jednym z dwóch dostępnych programów rozwojowych z końmi opartych o proces grupowy (Droga kobiety lub HorseSensownia) (oczywiście dla osób, które nie brały w nich udziału wcześniej).

Edycja XII 2024/2025
I zjazd 26-27.10.2024
II zjazd 23-24.11.2024
III zjazd 18-19.01.2025
IV zjazd 15-16.02.2025
V zjazd 15-16.03.2025

Edycja XIII 2025/2026 terminy ogłosimy jesienią 2024.

Między zjazdami treningi zadaniowe: budowanie relacji z końmi trenerami, przygotowywanie koni do doświadczeń, poszukiwanie osobistej wizji i rozpoczęcie prowadzenia procesów rozwojowych pod superwizją. Do certyfikacji niezbędne jest ukończenie i zsuperwizowanie 2 procesów indywidualnych (6 sesji 1:1) i mini warsztatu dla grupy (4 godzin, 4 osoby).

Godziny zjazdów:
sobota 12:00 – 18:30
niedziela 9:30 – 15:30

Zapraszam 🙂

Najczęściej zadawane pytania:CZY MUSZĘ MIEĆ SWOJE KONIE?

Posiadanie swoich koni nie jest potrzebne. Te osoby, które mają swoje koni czy nawet swój ośrodek – pracują w nim. Natomiast pozosotałe osoby szukają stajni współpracującej i wybierają tam konie. Ponad 50% absolwentów pracuje z końmi dzierżawionymi i jest to bardzo wygodny sposób pracy. W taki sposób pracowałam też ja – od 2005 roku do 2018 (kiedy powstał ośrodek HorseSense) współpracowałam z ponad 30 stajniami w Polsce i wiem „z czym to się je” i wszystkiego uczę w Szkole jak to dobrze zrobić.

CZY TRZEBA BYĆ PSYCHOLOGIEM?

Nie trzeba być psychologiem, żeby zostać facylitatorem rozwoju (zresztą podobnie jak w przypadku trenera pracy z grupą czy coacha). Umiejętności facylitowania jest to obszar psychologii stosowanej. I w trakcie Szkoły facylitatorów uczysz się tych umiejętności. Na początek z teorii wystarczy wiedza z moich podcastów oraz z książki Psychologia relacji człowieka z koniem, która tłumaczy psychologiczne zależności. Traktując jednak ten kierunek pracy z ludźmi poważnie zobaczysz, że uczenie się psychologii i tak jest konieczne. Ale można to robić w ramach różnych kursów. Facylitator uczy się całe życie i obszar psychologii jest jego głównym obszarem zainteresowania. Jeśli natomiast chcesz pracować bardziej z tematami terapeutycznymi to bycie psychologiem lub psychoterapeutą (lub w trakcie szkolenia) jest zalecane. Każda osoba, która ukończy Szkołę i treningi zadaniowe zostaje facylitatorem programów rozwojowych z końmi. Osoby będące już psychologami/psychoterapeutami zostają facylitatorem programów rozwojowych i terapii z końmi. W trakcie Szkoły osoby bez wykształcenia psychologicznego uczą się kiedy sytuacja przekracza ich kompetencje i warto odesłać kogoś do innego profesjonalisty oraz jak współpracować z psychologami, psychoterapeuteami, psychiatrami tworząc efektowną siatkę wsparcia zdrowia psychicznego.

KTO MOŻE PROWADZIĆ TERAPIĘ Z KOŃMI?

W zależności od wykształcenia bazowego absolwenci Szkoły mogą pracować jako facylitatorzy rozwoju “ścieżka rozwojowa” (wszystkie osoby dorosłe po skończeniu Szkoły i treningów zadaniowych) lub prowadzić terapię z końmi “ścieżka terapuetyczna” (osoby z kierunkowym wykształceniem bazowym tj. psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci – generalnie osoby po 3-4 letnich Szkołach pracy z człowiekiem w praktyce i z kilkuletnim stażem terapeutycznym, pracujące pod superwizją swojej modalności). Osoby chcące otrzymać dyplom Facylitatora terapii z końmi muszą mieć ukończone (i poświadczone) szkolenia i umiejętności terapeutyczne, pracować pod superwizją swojej modalności oraz odbyć dodatkowy trening zadaniowy (poprowadzenie kilku sesji terapii z końmi pod superwizją). Każda osoba, która ukończy Szkołę i treningi zadaniowe zostaje facylitatorem programów rozwojowych z końmi. Osoby będące już psychologami/psychoterapeutami zostają facylitatorem programów rozwojowych i terapii z końmi.


CO WYBRAĆ SZKOŁĘ FACYLITATORÓW CZY TRAIN THE TRAINER?

Train the trainer polecam tylko dla osób z doświadczeniem w trzech obszarach (rozwój człowieka, konie i biznes rozwojowy) i tylko dla tych, którzy naprawdę nie mają aktualnie czasu. We wszystkich innych przypadkach polecam Szkołę facylitatorów. Jest kompleksowa i rzetelnie uczy kompetencji, których potrzebuje osoba prowadząca programy rozwojowe z końmi.

DLA KOGO MOGĘ BYĆ FACYLITATOREM PO SZKOLE?

W Szkole przygotowuję Cię zarówno do pracy z dorosłymi, jak i młodzieżą i dziećmi. W tematach zawodowych i prywatnych. Wspieram Cię w wyborze Twojej „niszy” z którą chcesz pracować. I to wszystko w oparciu o doświadczenie (aktualne), a nie teorię. W ośrodku HorseSense odbywają się regularnie programy rozwojowe z końmi dla osób dorosłych (HorseSensownia, Droga kobiety), praca z dziećmi i młodzieżą (m.in. w ramach projektów z Fundacją Atalaya wspierającą domy dziecka i pieczę zastępczą), sesje terapeutyczne i programy rozwojowe dla organizacji i korporacji. Po Szkole masz możliwość uczenia się ode mnie jak rozwijać swój biznes rozwojowy. A jest to dość specyficzna działalność:)


Wykład Agaty Wiatrowskiej

O programach rozwojowych i terapii z końmi. Agata opowiada o 7 obszarach mocy, które można rozwijać w trakcie programów rozwojowych z końmi. Pokazuje 2 doświadczenia z końmi – jak wyglądają. Dzieli się efektami jaki mają klienci takich programów. I rozjaśnia dla kogo może być ścieżka rozwojowa, a dla kogo terapeutyczna.
Po zapisie – otrzymasz link do wykładu na Twojego e-maila.


Zobacz także