Książka „Menedżer uczy się od koni" | HorseSense

Książka „Menedżer uczy się od koni”

46.00 

Menedżer uczy się od koni. Innowacyjne zarządzanie inspirowane Horse Assisted Education.

Książka opisuje doświadczenia z programów rozwojowych z końmi (Horse Assisted Education), w których – w ciągu 10 lat – wzięli udział liderzy, freelancerzy i menedżerowie z kilkuset, głównie polskich firm, najróżniejszych branż.

Inspiracją do powstania każdego rozdziału były doświadczenia uczestników programów prowadzonych przez autorki oraz dyskusje po ćwiczeniach, które często dotykały spraw ważnych i fundamentalnych dla zdrowego i satysfakcjonującego życia zawodowego.

Ze względu na to, książka może okazać się wartościowa nie tylko dla tytułowych menedżerów i osób pracujących w organizacjach, ale też wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem, rozwojem innych osób oraz innowacyjnymi metodami uczenia się.

Kategoria: Product ID: 1833

Opis

Horse Assisted Education to metoda zaskakująca, której esencją jest uczenie się poprzez doświadczanie
i eksperymentowanie. Ponadto efekty, jakie przynosi uczenie się od koni, wykraczają często poza stworzone do tej pory modele teoretyczne.

Książka “Menedżer uczy się od koni” to poradnik łączący w sobie podejście biznesowe, filozoficzne i psychologiczne. Ilustrowany komiksami uzdolnionej artystki Joanny Obryckiej, które oddają treść książki w metaforyczny sposób. Każdy z esejów przedstawia prawdziwe zdarzenia z programów rozwojowych z końmi pokazując, jak dany zawodowy temat, działa w praktyce.

Pierwszy esej zaprasza do spotkania z samym sobą i tłumaczy dlaczego autentyczność jest taka ważna.
W kolejnych rozdziałach możemy przeczytać o uelastycznianiu stylów przywództwa, sposobach realizacji celów czy zmianie paradygmatu z rywalizującego na współpracujący.

Ważnym rozdziałem jest “Rozwijanie odporności psychologicznej”, które przy całej gamie kompetencji i umiejętności zbyt często jest zapominane. A chodzi tu o ochronę jakości życia i zachowanie zdrowych relacji. Dodatkowo odporność psychologiczna daje możliwość funkcjonowania w dłuższej perspektywie. W przeciwieństwie do “nadużyć” wobec siebie, które mają krótkie nogi. Można powiedzieć, że konie działają tu jak szczepionka.

 

Prawdziwe bitwy, które staczamy mają miejsce w nas samych”

 

Podsumowując książka “Menedżer uczy się od koni” proponuje drogę w biznesie, którą można określić jako holistyczną. Zarówno proponowana droga, jak i sama publikacja jest kompleksowa. Jak już wspomniano, łączy wnioski z doświadczeń z programów rozwojowych ze współczesną wiedzą psychologiczną, nowoczesnymi metodami i modelami. Z pewnością nie jest jednak typową w swojej kategorii. Przez cały czas obecne są tu konie, symbolicznie i metaforycznie.

W rezultacie jest to wyjątkowa pozycja łącząca mądrość zbiorową, pochodzącą ze stada koni, z rzetelną wiedzą dotyczącą przywództwa, kultury organizacyjnej, pracy zespołu. Dzięki temu może okazać się pomocna w szczególności, gdy chcemy zdiagnozować problem w organizacji czy potrzebujemy merytorycznego wsparcia w zmianie: zarówno na etapie koncepcyjnym, jak i dalej w trakcie wdrażania nowych pomysłów.

“Menedżer uczy się od koni” – Spis treści:

Spotkanie z końmi – spotkanie z samym sobą
Kim boję się być?
Za kogo się podaję?
Maski w biznesie

Uelastycznienie stylów przywództwa
Co utrudnia zmianę stylów przywództwa?
Konsekwencje uelastycznienia przywództwa
Zmiana stylu przywództwa w organizacji
Uelastycznienie stylów przywództwa w trakcie programów rozwojowych z końmi

Rozwijanie odporności psychologicznej
Strefa komfortu
Kultura organizacyjna, a odporność psychologiczna
Rozwijanie odporności psychologicznej
Strategie utrzymywania odporności psychologicznej
Programy z końmi jako narzędzie rozwijania odporności psychologicznej

Siła bezwładu – procedury, stanowiska i struktury
Siła bezwładu
Rutyny, procedury i stanowiska
Rutyny w działaniu i Inicjowanie procesów zmian
Między stałością, a zmianą
Zastygnięcie
Mapowanie ku zmianie – partycypacyjne inicjowanie procesów zmian
KONIEczna zmiana
Ku dobrej sile

Budzenie efektu synergii
Różnorodność – konieczny składnik synergii
Budzenie efektu synergii na programach Horse Assisted Education

W drodze do celu
Droga jest celem i cel jest celem
Sposoby rozumienia zdarzeń w drodze do celu
Dialog strategiczny i planowanie na programach Horse Assisted Education

Rozwiązywanie problemów w oparciu o Intergral Horse Mapping
Milczenie o problemie
Rozwiązywanie problemów
Podejście doceniające (Appreciative inquiry – AI)
Integral HorseMapping – Integralne mapowanie z końmi
Rozwiązywanie konfliktów

Od przywództwa do współprzywództwa
Współprzywództwo
Niepodzielna odpowiedzialność
Horse Assisted Education, a przejmowanie odpowiedzialności

Organizacja ucząca się
Tajemnicze uczenie się
Od smutku do radości
Mikrokosmos uczenia się
Pętle przyczynowości

Od rywalizacji do współpracy
Współpraca w organizacji
Empatia
Niepisany kontrakt

Cienie organizacji
Klient Twój wróg
PrzeMOC
Między niemocą, a przemocą – doświadczenia z końmi

W sieci
Efekt motyla
Sieciować się czy po prostu być w sieci
Sieci i konie
Integralny model K. Wilbera w praktyce
Ćwiartki AQAL
Narzędzia zarządzania z perspektywy czterech ćwiartek
Poziomy rozwoju

 

Książka “Menedżer uczy się od koni” składa się z esejów ilustrowanych komiksami Joanny Obryckiej, które również “przemycają” ciekawe treści. Syn Agaty Wiatrowskiej, gdy je zobaczył, powiedział: “Mamo, czego Ty tam uczysz???”

Może znajdziesz tu zupełnie nowe spojrzenie na to, co od lat robisz?

Dodatkowe informacje

Waga 200 g
Wymiary 1600 × 2300 × 1000 mm