en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Ośrodek

Szkoła Facylitatorów obejmuje kompleksowe przygotowanie do prowadzenia programów rozwojowych z końmi zarówno dla osób indywidualnych jak i grup.

Koncepcja i cele Szkoły Facylitatorów Programów rozwojowych z końmi Horse Assisted Education:

 

Szkoła składa się z kilku zjazdów obejmujących kilka modułów, które uzupełnione są treningiem zadaniowym pomiędzy zjazdami. Celem Szkoły jest przekazanie doświadczenia i wiedzy dotyczącej tajników tej pięknej, ale jeszcze mało poznanej drogi rozwoju człowieka.

Merytorycznie Szkoła uwzględnia i odnosi się do uznanych nurtów Horse Assisted Education i podejść do koni i pracy z ludźmi m.in. HorseDream, Klaus Ferdinand Hempfling, Barbara Rector (Adventure in Awareness), Jackie i Herb Stevenson (Experiential Learning with Horses and Nature), Non Voilent Communication, Jude Guenter (Teaching Horse), Linda Kohanov i wiele innych. Program jest wynikiem 10 lat doświadczeń Agaty Wiatrowskiej, udziału w szkoleniach u wyżej wymienionych osób i nieustannej superwizji w ramach struktur EAHAE. Rozbudowana Szkoła Facylitatatorów jest skierowana do osób, które z rozwojem człowieka spotykają sie poraz pierwszy lub uważają, że potrzebuja treningu umiejętności w obszarze facylitowania (w odróżnieniu od Train the trainer który tej części nie zawiera).

 

Elementy Szkoły facylitatorów:

Szkoła składa się z dwóch cześci bazowej (3 pierwsze zjazdy) i dyplomowej (2 kolejne zjazdy). Po części bazowej uczestnicy tworzą ścieżkę rozwoju facylitatora wspólnie z superwizorem. Absolwenci uzyskują Dyplom Facylitatora Programów rozwojowych z końmi Horse Assisted Education.

Treningi zadaniowe obejmują budowanie relacji z końmi trenerami, przygotowywanie koni do doświadczeń, rozwój osobisty oraz przeprowadzenie miniwarsztatu HAE.

Szkoła odbywa się w profesjonalnie przygotowanych do HAE ośrodku HorseSense. Umożliwia to na „żywo” doświadczenie stajni z bioprzestrzenią i poznanie konie, które tylko i wyłącznie biorą udział w programach.

 

Struktura Szkoły Facylitatorów:

 

1. Koń trener

Tworzenie fundamentu – zespołu koni trenerów

Przygotowanie koni i aspekty bezpieczeństwa

Holistyczne podejście do stworzenia warunków dla koni trenerów

Moja osobista relacja z każdym z koni trenerów (trening zadaniowy)

 

2. Projektowanie programów rozwojowych

Znaczenie konia w symbolice i rzeczywistości

Rozumienie i doświadczenie czym jest rozwój

Rozwój w kontakcie z końmi (na poziomie mentalnym, emocjonalnym i fizycznym)

 

3. Tworzenie sytuacji edukacyjnej w trakcie programów

Triada: koń-uczestnik-facylitator

Teoria uczenia się przy koniach

– rola układu limbicznego

– koherencja

– język i jego bariery

– uczenie się przez doświadczenie

Horse Assisted Education a inne metody rozwojowe

Uznani nauczyciele metody

Zasady facylitowania

Praktyka facylitowania

 

4. Osobowość facylitatora

Facylitator jako lider

Autentyczność facylitatora jako narzędzie pracy

Relacja z koniem trenerem

Poszukiwanie swojej wizji

 

5. Facylitowanie procesowe i narzędziowe

Rodzaje facylitacji (procesowa, tematyczna)

Różne rodzaje doświadczeń

Narządzie facylitatora (wybór koni, struktura, projektowanie doświadczeń, prowadzenie omówień)

Praktyka facylitowania

 

6. Potencjał metody

– Rozwój osobisty i rozwój organizacyjny

– Praca z różnymi grupami docelowymi

 

7. Superwizja treningów zadaniowych i przygotowanie do prowadzenia własnego programu

Trudne sytuacje w trakcie szkoleń

Błędy w facylitowaniu i sposoby radzeniu sobie z nimi

Projektowanie własnego programu

Przygotowanie planu działania (kolejne kroki)

 

 

Korzyści z uczestnictwa w Szkole Facylitatorów:

– kompleksowe przygotowanie do prowadzenia warsztatów z udziałem koni trenerów pod kątem merytorycznym (facylitowanie, praca z grupą) i  organizacyjnym (przygotowanie koni trenerów, planowanie dnia warsztatowego, przygotowanie materiałów)

– prowadzenie Szkoły przez osobę akredytowaną do uczenia facylitatatorów Horse Assisted Education (akredytacja zarówno EAHAE i HorseDream)

– poznanie ćwiczeń z różnych nurtów Horse Assisted Education

– opieka merytoryczna w trakcie Szkoły przez Agatę Wiatrowską (konsultowanie i superwizja treningów zadaniowych)

– dostęp do oferty dla zaawansowanych facylitatorów w ośrodku HorseSense (udział w dniach superwizyjnych, spotkania uaktualniające i przekazujące najnowszą wiedzę z międzynarodowych konferencji EAHAE)

– dołączenie do międzynarodowej sieci facylitatorów Horse Assisted Education

– głębokie, osobiste doświadczenie rozwojowe

– stworzenie osobistej ścieżki rozwoju facylitatora i wsparcie w tej drodze.

Zapraszamy do przeczytania o poprzedniej edycji Szkoły na blogu.

Dyplom Facylitatora otrzymuje uczestnik całości Szkoły, który zrealizował treningi zadaniowe.

 

Opinie uczestników o Szkole facylitatorów:

(…) No ale Szkoła to nie same przyjemności, w końcu bez przesady. Były też trudniejsze kwestie do uświadomienia sobie czyli mówiąc po ludzku, do ogarnięcia. Jedna z nich dotyczy tego, co nieświadome. Do tej pory sprawy były w miarę proste, to co  istnieje to jest to, co można zobaczyć lub/i poczuć  (innymi słowy to nad czym moja świadomość w ten lub inny sposób panuje) i wszystko to jest poddane w jakimś stopniu kontroli (a raczej iluzji kontroli, jestem byłym ‘control freak’ jeszcze w procesie zdrowienia z tej przypadłości). No i ta Szkoła jasny gwint uświadomiła mi, że nieświadomości co prawda nie widać i nie czuć – ale ona JEST.

Justyna Gawad

Przeczytaj cały tekst Justyny o Szkole Facylitatorów

 

Miejsce rozwoju niepowierzchownego. Esencjonalne doświadczenia. Zielone światło dla intuicji, prawdy, przestrzeń do głębokiego namysłu, zaproszenie do zajrzenia pod maski. Kompendium profesjonalizmu i wiedzy, tak w odniesieniu do pracy z końmi, jak z przyszłymi uczestnikami warsztatów. Twoje autentyczne otwarcie i dzielenie się umiejętnościami, Spokój i moc. Ze zjazdu na zjazd czułem się coraz bardziej jak uczeń w kontakcie mistrzem Yodą. Dzięki temu jestem teraz bardziej świadom tego, co mam a czego potrzebuję, czuję się lepszy w nawigowaniu przez życie, silniejszy. Rozwinąłem także i ugruntowałem swój warsztat trenerski, jestem gotów by samodzielnie przygotować i poprowadzić warsztaty HAE.

Tomasz Ołdak


(…) „I teraz, już z prawie rocznej perspektywy, mogę śmiało powiedzieć, że w tamtym czasie doświadczyłem siebie tak głęboko, jak nigdy przedtem. Zwłaszcza analiza mojego kontaktu z końmi w kontekście stanów, uczuć i potrzeb oraz strategii podejmowanych w celu ich realizacji, okazały się zaskakujące. Pozwoliło mi to wejrzeć w głąb siebie i uwolnić to, co wcześniej było nieuświadomione i skrywane pod maskami obaw o to kim boję się być i kim chciałbym, żeby mnie widziano. Ten proces gdy już się rozpoczął, dał mi korzyści natychmiastowe, ale myślę, że równie ważne jest to, że towarzyszy mi już na stałe. Zrozumienie, że tylko to, co w nas prawdziwe, jest spójne z tym, czym emanujemy na zewnątrz, jest bezcenne. Konie to wiedziały, wiedzą i będą wiedzieć. A ludzie? Kiedyś pewnie wiedzieli, później o tym zapomnieli stając się coraz bieglejsi w rozwijaniu technik manipulacji, a dzięki programom rozwojowym z końmi, mogą to sobie na nowo uświadomić. I ja mam to szczęście . Dzięki temu, jak to ładnie mówiłaś, lepiej mi się nawiguje w życiu codziennym. I to nie jest tylko moja opinia, ale i innych osób z mojego bezpośredniego otoczenia. Byłbym zapomniał dodać, że koni oczywiście również;).”

Wiesław Michnowski

 

Dla kogo jest ta Szkoła?

Szkoła przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności facylitowania programów rozwojowych z końmi i facylitowania ogólnie. Jako wstępną zasadę przyjeliśmy przyjmowanie do Szkoły osób powyżej 21 roku życia. Przewidujemy grupę ok. 6-8 osobową. Szkoła jest zarówno dla absolwentów Train the trainer, jak również dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programami rozwojowymi z końmi.

 

Prowadzenie:

 

Opiekunem merytorycznym Szkoły i prowadzącą poszczególne moduły jest Agata Wiatrowska.

Akredytowany facylitator z uprawnieniami do uczenia kolejnych facylitatorów w European Assosiation of Horse Assisted Education i HorseDream.

 

Facylitator z powołania. Certyfikowany coach, trener II stopnia, właścicielka HorseSense, dyrektor międzynarodowego stowarzyszenia European Assiociation of Horse Assisted Education (EAHAE), licencjonowany HorseDream Partner.

Przez 10 lat pracowała jako manager w firmie konsultingowej PwC (specjalizacja w doradztwie strategicznym i rozwoju CSR – Corporate Social Responsibility).

Jest pionierem Horse Assisted Education w Polsce.  Od 2005 roku prowadzi programy rozwojowe z końmi dla organizacji, firm oraz osób indywidualnych. Prowadzi szkołę facylitatorów metody i doradza przy tworzeniu organizacji oferujących coaching z końmi.

Współpracowała z  IKEA, AIESEC, BRE Bank, Bank Millennium, Bayer, BZ WBK, Capgemini, CitiBank, DHL, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Hewlett-Packard, Procter&Gamble, Teva, TVP 2.

Współtworzy i prowadzi projekty rozwoju przywództwa, przedsiębiorczości, aktywności zawodowej w całej Polsce i na świecie (m.in. w ramach program Leader realizowanym przez Lokalne Grupy Działania czy programu Leonardo da Vinci uczenie się przez całe życie).

Od 2008 prowadzi międzynarodowe projekty rozwoju przywództwa (konferencja, grupy studyjne, spotkania) z ludźmi z całego świata. W 2014 zorganizowała w Polsce konferencję „Przywódzwto z sercem”, w której wzięli udział przedstawiciele z 18 krajów z całego świata.

Jest autorką książki „Koń jako trener. O facylitacji programów rozwojowych z końmi i lekcjach od koni trenerów”, wydanej w 2016 roku oraz współautorką książki „Menedżer uczy się od koni”, Difin, 2013.

 

Terminy:

Edycja 2018/2019

Terminy Grupa A

I zjazd 20-21.10.2018

II zjazd 17-18.11.2018

III zjazd 15-16.12.2018

IV zjazd 26-27.01.2019

V zjazd 23-24.02.2019

 

Terminy Grupa B:

 I zjazd 1-2.12.2018

II zjazd 12-13.01,2018

III zjazd 9-10.02.2019

IV zjazd 9-10.03.2019

V zjazd 6-7.04.2019

Między zjazdami treningi zadaniowe: budowanie relacji z końmi trenerami, przygotowywanie koni do doświadczeń, poszukiwanie osobistej wizji i przeprowadzenie miniwarsztatu HAE.

Godziny zjazdów:

sobota 12:00 – 20:00

niedziela 9:00 – 16:00

 

Lokalizacja:

Szkoła facylitatorów odbywa się w wyjątkowym miejscu, gdzie konie mogą żyć razem w otoczeniu przyrody:

 

 

Ośrodek HorseSense to wyjątkowa, dopracowana w szczegółach przestrzeń dla koni i ludzi, dedykowana programom rozwojowym. Konie – trenerzy mieszkają tutaj w otwartej stajni z bioprzestrzenią, zaprojektowanej specjalnie dla nich. Żyją razem w stadzie cały czas decydując gdzie w danym momencie przebywają. To one podejmują wybór czy wyruszą na leśną łąkę czy zostaną bliżej swojego schronienia, gdzie mają dostępne stale siano czy może udadzą się do wody. To wszystko sprzyja temu, aby w swojej wolności mogły wspierać ludzi w ich procesach rozwojowych.

 

 

 

 

Stajnia i ośrodek HorseSense we Franciszkowie położony w centralnej Polsce, między Łodzią a Warszawą z wygodnym dojazdem z autostrady A2 (15 minut) i stacji PKP (500m do stacji PKP Jesionka).

Adres: ul. Klonowa 21, 96-315 Franciszków.

 

Cena:

8.700 zł przy płatności jednorazowej (1000 zł opłata rezerwacyjna płatna 7 dni od zgłoszenia i 7700 zł płatne na miesiąc przed pierwszym zjazdem)

9.700 zł przy płatności w ratach (1900 zł opłata rezerwacyjna płatna 7 dni od zgłoszenia i 6 rat po 1300 zł).

Cena obejmuje udział we wszystkich zjazdach, materiały, przerwy kawowe oraz superwizję treningów zadaniowych.

Można skorzystać z noclegu (80 zł za noc – tylko 6 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń) w ośrodku. Wyżywienie we własnym zakresie – dostępny jest aneks kuchenny.

 

Zapisy:

W celu rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie formularza i wpłatę opłaty rezerwacyjnej. Ilośc miejsc jest ograniczona. Po wniesieniu opłaty odbędzie się konsultacja indywidualna (spotkanie osobiste lub w wyjątkowych przypadkach skypowe, jej celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań oraz możliwości spełnienia wymagań Szkoly facylitatorów). W przypadku niezakwalifikowania się do Szkoły opłata rezerwacyjna jest zwracana po potrąceniu 200 zł opłaty administracyjnej za proces rekrutacyjny.

Grupy zamykają się przy maksymalnie 8 osobach.

Link do formularza zgłoszeniowego.

 

Pytania? Wątpliwości?

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@horsesense.pl lub kontaktu przez formularz. Przez formularz można też umówić się na konsultacje telefoniczne z Agatą Wiatrowską i zadać każde pytanie:):

Imię i nazwisko *:
E-mail *:
Telefon:
Miejsce na Twoją wiadomość *:

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez Agatę Wiatrowską (proszę zaznacz boksik). Dbamy o Twoje dane zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

Lektury

„Menedżer uczy się od koni”,  A. Wiatrowska, I. Popławska, Difin 2014

„Koń jako trener”,  A. Wiatrowska, HorseSense 2016

„Psychologia relacji człowieka z koniem”, A. Wiatrowska, HorseSense 2018

Książki i e-booka można zamówić i pobrać  TUTAJ

 

Zapraszam!