en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Ośrodek

Superwizja facylitatorów Horse Assisted Education

 

Superwizja facylitatorów skierowana jest do osób, które pracują jako facylitatorzy Horse Assisted Education. Superwizja może odbywać się indywidualnie lub grupowo. 

 

Cele superwizji:

  • doskonalenie się w metodzie Horse Assisted Education
  • wymiana doświadczeń i sprawdzenie pomysłów
  • wzrost wiary w siebie
  • omówienie sytuacji z własnych warsztatów
  • szukanie odpowiedzi na bieżące pytania z obszaru Horse Assisted Education

 

Superwizja facylitatorów jest przestrzenią wymiany i uczenia się w nurcie Horse Assisted Education. W szczególności uczenia się potrzebnego facylitatorom Horse Assisted Education, które umożliwia rozwój umiejętności liderskich, pewności siebie do oferowania tej innowacyjnej i ekperymentalnej przestrzeni klientom. Pogłębiania rozumienia i czucia wartości, które chcemy oferować klientom poprzez tą pracę. 

 

Prowadzenie:

Agata Wiatrowska