en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Ośrodek

Stajnia z bioprzestrzenią

 

Współpracując z końmi w drodze do tego, żeby stawały się silnymi, zdrowymi, niezależnymi istotami niezbędne jest zoptymalizowanie ich codziennego stylu życia. Optymalny styl życia to taki, który uwzględnia potrzeby gatunku i aktualną wiedzę na ten temat oraz dodatkowe aspekty wynikające ze sposobu interakcji z końmi. Ważnym aspektem jest też po prostu wybór właściciela koni i jego preferencje. Dodatkowo prowadząc programy rozwojowe z końmi doświadczyliśmy jak ważna jest przestrzeń dla ludzi, żeby mogli czerpać z pobytu w ośrodku w pełni. Nasze doświadczenia, wiedza i inspiracje łączą się w koncepcie, który nazwaliśmy stajnia z bioprzestrzenią. Stajnia z bioprzestrzenią to przestrzeń zaspokajająca potrzeby koni i ludzi. W przypadku pracy w miejscach gdzie nie ma bioprzestrzeni staramy się adresować wynikającego z tego konsekwencje uważnością na dobrostan konia w danym momencie i innymi zasadami, które pomagają to regulować.

 

Jakie potrzeby maja konie?

 

 

Oprócz powyższych cech i potrzeb gatunkowych dążymy jeszcze do zapewnienia warunków, w których konie uzyskują jakości , które są ważne w ich pracy koni trenerów. Do nich należą:

 

 • obecność i niezależność (bioprzestrzeń rozwija u konia kontakt z otoczeniem i podejmowanie decyzji w stosunku do zmian w nim zachodzących, takie konie stają się bardziej obecne i wewnątrzsterowne 
 • równoważenie własnej energii (np. niesprzyjająco działa zaspokojanie ruchu w postaci krótkiego wysiłku np. lonżowania, koń mogący sam zarządzać swoim ruchem jest stabilniejszy energetycznie)
 • świadomości, że jedzenie i picie jest stale dostępne (koń z dostępem do siana 24/7 i wody 24/7 ma uregulowany stosunek do posiłków przez co np. nie ma potrzeby skubania każdej wystającej trawy)
 • kontaktu z resztą stada w trakcie programów (np.  poprzez plac do zajęć przylegający do bioprzestrzeni)
 • sposobu na pokazanie chęci lub niechęci do uczestnictwa konia w danym momencie (przy zapraszaniu koni do zajęć z otwartej przestrzeni jest to dużo bardziej widoczne niż przy koniach stojących w boksach)
 • stałości i harmonijność stada (znaczna część dobrostanu psychofizycznego potrzebnego w trakcie programów wynika z faktu jak stado zapewnia komfort swoim członkom)
 • rozwiniętej intuicji (konie w bioprzestrzeni muszą podejmować wiele decyzji, rozwija to pewność siebie, intuicję i uruchamia instynkt).

 

Jakie potrzeby mają ludzie w miejscach, w których kontakt z końmi jest celem?

 

 • zadbaną powierzchnię, która umożliwia kontakt z końmi i dostęp do różnych miejsc bez dużego błota
 • piękne otoczenie, które ma szacunek do natury i wydobywa jej atuty
 • „miejscówki” w których można podziwiać konie, uczyć się i odpoczywać (ławeczki, hamaki, krzesła), zwłaszcza takie z których widać pasące się lub spędzające czas wolny konie
 • odpowiednią do aury i rodzaju kontaktu  końmi infrastrukturę (np. sala szkoleniowa, namiot, zadaszenie do pracy z końmi)
 • wygodną przestrzeń gospodarczą, niedostępną dla wszystkich, trochę schowaną umożliwiającą dbanie o teren i konie

 

Jak wygląda stajnia z bioprzestrzenią?

 

Bardzo różnie. W zależności od możliwości i wizji właściciela opcji jest bardzo wiele. Natomiast stałe elementy to:

 • budynek stajni otwartej: pełni funkcję umożliwiającą schowanie się koni przed aurą zewnętrzną np. wiatrem, słońcem czy owadami.
 • połączona ze stajnią otwartą bioprzestrzeń, stale (!) dostępna przestrzeń przebywania koni
 • pastwiska połączone z bioprzestrzenią umożliwiające regulowanie dostępu kiedy to konieczne
 • budynki gospodarcze i przestrzeń gospodarcza dla ludzi
 • przestrzeń rekreacyjną i użytkową dla ludzi

Stajnia z bioprzestrzenią może zarówno stanowić wystarczające miejsce pobytu całodziennego koni lub być uzupełnieniem stajni tradycyjnej.

 

Co  jest istotne przy tworzeniu bioprzestrzeni?

Bioprzestrzeń to miejsce gdzie konie spędzają dużo czasu. Stwarza to zazwyczaj konieczność zadbania o podłoże i przygotowanie go w taki sposób, aby nie tworzyło się błoto. Przestrzeń powinna być na tyle spora, żeby umożliwić miejsce na bieganie, zabawy i umieszczenie końskich „miejscówek”, np. 200m2 – 400m2 na konia. Przy 6 koniach będzie to przestrzeń ok. 2000m2. Oprócz stajni otwartej w bioprzestrzeni znajdują się: paśniki z dostępem do siana 24/7 (ad libitum), poidła, drzewa i krzewy (zmieniają mikroklimat z pustynnego placu na zagajnik, dają cień), lizawki, miejsce do drapania się (zwłaszcza jeśli nie ma naturalnych pomocy w postaci drzew), miejsce do tarzania się, staw (do regulowania temperatury ciała, moczenia kopyt). Z obszarów gospodarczych w bioprzestrzeni potrzebujemy miejsca do zadawania paszy treściwej, miejsce do czyszczenia/rozsczyszczania koni, miejsce na składowanie obornika, narzędzi, magazyn siana, paszy treściwej. W części rekreacyjnej bioprzestrzeni ludzie spacerują, oglądają konie, po prostu spędzają czas. Wspierające jest zadbanie o towarzyszące rośliny, drzewa, ścieżki i małą architekturę to uzupełniającą jak ławki, hamaki, miejsca „widokowe”.

 

Tworząc bioprzestrzeń w ośrodku HorseSense bazujemy na naszych doświadczeniach programów rozwojowych z końmi w różnych stajniach, bioprzestrzeni naszych przyjaciół: Bereniki Bratny z Krainy Wolnych koni, Joanny Borysiewicz-Gardeły z Pracowni Szkoleniowej HorseFeedback, Karin i Gerharda Krebs z HorseDream oraz wiedzy i inspiracji ze sposobów tworzenia miejsc życia koni takich jak: Equicentral System z Australii, EquiHabitat z Belgii, HIT Aktivestall z Niemiec oraz Offenstallkozepte z Niemiec.

 

Koncept stajni z bioprzestrzenią jest autorstwa Agaty Wiatrowskiej i Joanny Borysiewicz-Gardeły i został stworzony z zamiarem dzielenia się z innymi. Oznacza to, ze informacje tu zawarte można rozpowszechniać, zmieniać i adoptować w dowolny sposób podając autorów pierwowzoru.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.