en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Ośrodek

Moc kontaktu – warsztat rozwojowy z końmi dla trenerów, coachów, terapeutów i innych zawodów polegających na budowaniu rozwojowego kontaktu z ludźmi

 


Moc kontaktu to warsztaty rozwojowy, który przede wszystkim ma być wsparciem osób, które na codzień pracują z innymi ludźmi. Pomaga ugruntować się już w posiadanych umiejętnościach, otworzyć może jeszcze zamknięte drzwi do jakiegoś potencjału. Dotykamy w nim też podstawowych tematów ważnych w pracy „na kontakcie”, które też zapobiegają wypaleniu i umożliwiają działania z lepszą relacją wkładanego wysiłu do efektu.

Poruszamy się w lekko nakreślonej merytorycznie strukturze, która jest przedstawiona poniżej. Rytm, tempo pracy i zakres zależy od samego uczestnika. Pracujemy w kameralnej 6-8 osobowej grupie. 

 

Autentyczność

Autentyczność rozumiana jako kontakt ze sobą, ale również jako umiejętność nawiązywania autentycznego kontaktu. Różne profesje związane z kontaktem z innymi ludźmi mogą uruchamiać wewnętrzne konflikty wokół tematu: kim jestem? kim boję się być w relacji z osobami, którym pomagam? i za kogo się w związku z tym podaję? Im więcej takich konfliktów tym więcej wysiłku kosztuje utrzymanie podstrzymujących je rusztowań. W trakcie warsztatu będziemy się im przyglądać, „obwąchiwać” i może coś rozmontowywać.

– ekspresja siebie, też w obszarze niewerbalnym

– rozumienie konsekwencji swojej komunikacji

– komunikacja bez maski (kim jestem? kim boję się być?, za kogo się podaję?)

– identyfikacja własnych modeli myślowych i refleksja nad ich konsekwencjami oraz modeli myślowych, które projektują na osobę pomagającą ludzie i wynikające z tego konsekwencje

 

 

Ustawianie kontraktu, autostrady procesu rozwojowego

 

Dobry kontrakt jest podstawą procesów rozwojowych uwzględniających podmiotowść każdej osoby. Kontrakt to trochę jak droga ustawiona na czas procesu rozwojowego. Po jednej stronie jest obszar osoby prowadzącej po drugiej klienta. Proces rozwojowy wymaga wejścia na drogę obu stron. Często osoba prowadząca próbuje pomagać choć tylko ona jest na drodze, a klient siedzi u siebie „pod krzakiem”. W trakcie warsztatu będziemy pracowac nad umiejetnościami tworzenia kontraktu, zapraszania klienta „w drogę” i identyfikowania przekraczania granic jako sygnału o wychodzeniu z sytuacji pomagania. Jest to obszar wpływający na merytoryczne efekty, ale równie na zarządzanie energią.  

– niuansy kontraktu: kontraktu pisany i niepisany

– symptomy przekraczania zakontraktowanych granic 

– uruchamianie przejmowanie odpowiedzialności za swój własny rozwój u klienta

 

 

Zarządzanie energią

 

Zajęcia związane z pomocą innym zagrożone są wypaleniem, ale dobre zarządzanie energią jest też konieczne do efektywnej pomocy. W jaki sposób spotykać swoją energie z  energią klienta lub grupy, żeby powstała rozwojowa energia, ale żeby nie powodować nadużycia energetycznego u siebie lub u klienta? Konie będąc same mistrzami w balansowania energii tworzą niezwykłą przestrzeń do eksplorowania tego tematu. 

– energia w dystancie i energia w bliskości

– rozpoznawanie symptomów nadużycia energetycznego

– energia jako ochrona

 

 

Zapraszamy szczególnie osoby, które:

– pracują na codzień w takich zawodach jak: terapeuta, trener, coach, mentor, facylitator, menedżer, mediator i inne podobne. 

– szukają wsparcia, wiedzy i inspiracji do reagowania na bieżącą rzeczywistość zawodową

– chcą pracować na prawdziwych casach i sytuacjach zawodowych i żywym doświadczeniu dostarczanym przez konie

– są gotowe przyjąć konia jako swojego trenera i przewodnika -> koń jako trener

  

Literatura:

„Koń jako trener. O facylitacji programów rozwojowych z końmi i lekcjach od koni trenerów”, Agata Wiatrowska.

                                                                 

Prowadzenie:

Agata Wiatrowska – facylitator, założycielka ośrodka HorseSense, jest pionierem Horse Assisted Education w Polsce i na świecie. Prowadzi długie i krótkie programy rozwojowe z końmi w różnych obszarach od 12 lat. Pracuje holistycznie czerpiąc z różnych uznanych i wiarygodnych metod pracy z ludźmi/i końmi. Towarzystwo koni i umiejętność tworzenia przestrzeni na ich mądrość i wyczucie jest jej znakiem rozpoznawczym. Prowadzi Szkołe facylitatorów, prowadziła Szkołę Coachów, jest w trakcie przygotowywania się do uruchomienia Szkoły Projektowania Rozwoju. To umożliwia jej bieżący kontakt i wsparcie osób pracujących z innymi ludźmi. Powyższy warsztat jest inspirowany tym kontaktem i potrzebami w nim się objawiającymi. 

 

 

Miejsce i organizacja:

Stajnia Celinów, ok. 45 km z Warszawy

Celinów 63

05-300 Mińsk Mazowiecki

Mapa dojazdowa Google: https://goo.gl/maps/LlEAE

 

Termin:

 

20-21 maja 2016

sobota 15.00 – 19:00

niedziela 9:00 – 16:00

 

Cena:

570 zł prowadzenie warsztatu plus koszty pobytu w ośrodku: nocleg, kolacja w sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę, dostęp do kawy i herbaty: 150 za cały weekend

Razem: 720 zł

 

Zapisy:

Zgłoszenie przyjmujemy przez formularz. Po potwierdzeniu wpisania na warsztat prosimy o wpłatę opłaty w ciągu 7 dni.  

 

Zapraszamy!