en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Ośrodek

Ośrodek HorseSense programów rozwojowych z końmi Agaty Wiatrowskiej 

W ośrodku HorseSense prowadzimy programy rozwojowe, w których konie są trenerami (Horse Assisted Education). Razem z naszymi końmi tworzymy innowacyjną przestrzeń rozwojową umożliwającą integrację myśli, działań, emocji i postaw. Pracujemy w duchu nieoceniającej obecności, szacunku i zaufania do uczestników i koni. Korzystamy z różnych modeli myślowych, uwzzaględniając dorobek naukowy i empiryczny z wielu dziedzin z szacunkiem do tego co historyczne. Ośrodek HorseSense od 12 lat towarzyszy ludziom w rozwoju, w sięganiu do ich potencjału i realizowaniu siebie prywatnie i zawodowo, co potwierdzają autentyczne i osobiste referencje naszych uczestników.

 

Przestrzeń rozwojowa

Przestrzeń rozwojowa jest współtworzona przez facylitatorów (Agata Wiatrowska & HorseSense Team) i konie pełniące rolę trenerów. Konie trenerzy to specjalnie przygotowane konie, które będąc pod okiem facylitatora wchodzą w relację  z uczestnikami.

Zdjęcie z programów rozwojowych z końmi

Obecność koni umożliwia poszerzenie samoświadomości, refleksję wynikającą z relacji z drugą istotą oraz pracę nad sobą m.in. w następujących obszarach:

 

  • Emocje (rozponawanie, korzystanie z emocji jako drogowskazów, świadome kierowanie emocjami).
  • Granice (umiejętność wyczuwania granic własnych i innych, używanie efektywnie siły do utrzymania własnych granic, rozpoznawanie momentów przekraczania granic osobistych i innych osób, poszukiwanie siły poza paradygmatami kontroli)
  • Osobista siła (poszukiwanie siły poza statusem wynikającym z władzy nadanej np. rodzicielskiej, stanowiskowej, rangowej itd, szacunek do energii życiowej)
  • Potrzeby i ich wyrażanie (świadomość swoich potrzeb, rozpoznawanie, komunikowanie, dbanie o siebie)
  • Przywództwo (realizowanie wizji, nadawanie kierunku, podtrzymywanie energii w innych do działania).
  • Praca nad postawami i automatyzmami myślenia (wpływ sposobów myślenia na działanie, lokalizowanie ograniczających i (już) niepotrzebnych myśli).
  • Relacje z innymi i ze światem (pogłębienie rozumienia niepisanych praw życia, umiejętność komunikowania się uwzględniająca te prawa)

Programy dla osób indywidualnych z Agatą Wiatrowską

Doświadczenia z końmi są inicjowane i prowadzone przez Agatę Wiatrowską, pioniera tej metody w Polsce (wprowadziła metode do Polski w 2006 roku). Agata szkoliła się u najlepszych nauczycieli Horse Assisted Education. Dodatkowo w swojej pracy łączy doświadczenie z pracy coachingowej, hipoterapeutycznej i menadżerskiej. Wpływ kompleksowej wiedzy umożliwia oferowanie holistycznego rozwoju uwzględniając potrzeby każdej osoby w kontekście wymagań ówczesnego świata i codziennego życia.  Celem tworzonej przez nas przestrzeni jest zwiększenie wolności osobistej, pogłębienie rozumienia własnego otoczenia i wynikających z tego zależności.

 

Aktualne terminy i rodzaje programów dla osób indywidualnych

 

Szkolenie facylitatorów

Ośrodek HorseSense to też profesjonalna Szkoła Facylitatorów Programów rozwojowych z końmi. Nasze 12 letnie doświadczenie, krajowe i międzynarodowe akredytacje umożilwiają oferowanie kompleksowego przygotowania kolejnym facylitatorom.

Zdjęcie z programów rozwojowych z końmi

Facylitowanie Horse Assisted Education to niezwykła przygoda, zajęcie związane z relacją z końmi i ludźmi. Konie pełnią tu szczególną rolę, jako facylitatorzy stajemy się ich partnerami, to niezwykły dar i odpowiedzialność.

 

Aktualne Szkolenia Facylitatorów

 

Innowacyjny i kompleksowy rozwój organizacji

Od wielu lat pracujemy z organizacjami. Zaufali nam: IKEA, DHL, Blue Media, Bank Millennium, Bayer, BZ WBK, Capgemini, CitiBank, DHL, Grupa TROP, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Hewlett-Packard, ING Usługi Finansowe, Keller, Paroc, PwC, Procter&Gamble, Ulma, Teva, TVP 2, PLIVA. Pracując z organizacjami skupiami się na rozwijaniu świadomego przywództwa i tworzeniu  uważnej kultury organizacyjnej.

Sceny - ośrodek HorseSense

 

Szczegóły tworzonych przez nas programów rozwojowych dla organizacji

 

 

Zapraszamy:)

 

Programy prowadzimy w  ośrodku szkoleniowym Stajnia Celinów (30 km od Warszawy). W Stajni Celinów mieszka nasz zespół koni-trenerów. Natomiast do dyspozycji gości jest komfortowa hala do pracy okrągły rok, kameralna sala szkoleniowa i pokoje nad stajnią.Dla chcących zostać trenerem Horse Assisted Education