en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Horse Assisted Education

Koncepcja Horse Assisted Education została stworzona ponad 20 lat temu przez Gerharda i Karin Krebs z Niemiec. Przez wiele lat Gerhard i Karin zarządzali swoją firmą w branży IT, a konie nie odgrywały w ich życiu szczególnej roli. Znaczącą zmianę przyniosły wakacje z końmi, na które wspólnie wyjechali. Niedługo potem zostali właścicielami dwóch koni i zaangażowali się w jeździectwo. Rozczarowania związane z traktowaniem koni w ramach klasycznej edukacji jeździeckiej szybko przeniosły ich na drogę samodzielnego poszukiwania wiedzy o koniach.

 

Największą inspiracją, która wpłynęła na sformułowanie konceptu HAE była książka Klausa Ferdinanda Hempflinga „Dancing with horses”. Książka ta stała się kluczem do wszystkiego, co nastąpiło później w ich życiu. Konie stały się ważne dla całej rodziny, także dla córki i syna.

 

Obok wspólnego prowadzenia firmy, rodzina zajmowała się czterema końmi poznając ich naturę i ucząc się komunikacji z nimi. Priorytety codziennego życia zupełnie się zmieniły, co wpływało także na kontakty biznesowe. Klienci i współpracownicy interesowali się sposobem funkcjonowania rodziny i tym, jak wpływały na to konie. Partnerzy biznesowi zamiast zaproszenia na obiady byli zapraszani do koni.

 

Punktem zwrotnym, o którym opowiada Gerhard było doświadczenie w jak szczególny sposób przebywanie z końmi pomogło osobie, która zamierzała opuścić firmę, w związku z wypaleniem zawodowym. Krebsowie zaprosili swojego pracownika do odwiedzania razem z nimi koni i pracy z nimi. Starali się udostępniać swoją dotychczasową wiedzę o komunikacji z końmi, jednak pozostawili przestrzeń na swobodne działanie zgodne z instynktem i intuicją. Nie mieli gotowego planu, jednak po trzech miesiącach nastąpiła widoczna zmiana w tej osobie i powrót do pracy. To wydarzenie zrodziło pomysły na warsztaty dla pracowników korporacji i wspomaganie zmian i rozwoju osobistego.

 

Gerhard i Karin zapraszali kolejne znajome osoby i ich rodziny na warsztaty z końmi, a następnie rozpoczęli prowadzenie warsztatów na otwartym rynku w ramach założonej w 1996 r. marki HorseDream.

 

Programy HorseDream bazują na rozwoju przywództwa oraz rozwoju osobistym. Sama nazwa odzwierciedla podejście do rozwoju: realność i wizja. Koń symbolizuje realność, 100% obecność, wymagając odpowiedzialności od człowieka, pewności siebie i samoświadomości.  Dream to wizja otwierająca horyzonty, zmieniająca przekonania i wzmacniająca potencjał człowieka.

 

HorseDream symbolizuje to wszystko co potrzebne dla rozwoju nowoczesnego środowiska biznesu. Obecnie Gerhard i Karin, wraz z Partnerami urzeczywistniają tę wizję we współczesnym świecie promując metodę i wychodząc z propozycją nowej jakości współpracy i rozwoju, na której może oprzeć się organizacja przyszłości.

 

Promowaniem Horse Assisted Education jako podstawowej formy osobistego i profesjonalnego rozwoju w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach i całych społecznościach zajmuje się również, założona przez Karin i Gerharda organizacja European Association for Horse Assisted Education. Powstała w 2004 roku w Europie, dzisiaj obejmuje ponad 35 krajów na całym świecie, zrzeszając ponad 200 facylitatorów, trenerów, coachów i sympatyków metody Horse Assisted Education.

 

Do Polski koncepcję Horse Assisted Education wprowadziła Agata Wiatrowska. Agata pracowała wtedy  jako menedżer w PwC. Świat koni obecny w jej życiu od dzieciństwa, oddziaływał stale na jej sferę zawodową, pomagał wyciszyć, porządko

wać myśli, konstruować potrzebne w biznesie rozwiązania i wracać do intensywnej pracy. Gdy zauważyła działanie przebywania z końmi na pracę w biznesie rozpoczęła poszukiwania: w jaki sposób to może działać.
Wówczas trafiła na koncepcję Horse Assisted Education. Pierwszym planem było napisanie pracy doktorskiej na ten temat. Jednak po pobycie na pierwszej konferencji EAHAE w 2005 roku okazało się, że praca doktorska to za mało. Również w PwC poznała Katarzynę Lubbe-Kwaśniak, z którą razem rozpoczęły wprowadzenie metody i warsztatów w asyście koni na rynek polski. Obie skończyły kurs trenerski u Gerharda i w pełni zaangażowały się w zrozumienie filozofii HorseDream-u.

 

Zaczynały prowadząc firmę Spirit of Leadership, która później została przekształcona w HorseSense. Zespół poszerzył się o kolejnych partnerów HorseDream i członków EAHAE.

Aktualnie Agata jest także członkiem zarządu i ambasadorem EAHAE. Stale rozwija koncept programów rozwojowych z końmi.