en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Horse Assisted Education

HORSE ASSISTED EDUCATION to innowacyjna metoda uczenia się ludzi, w której uczestniczą konie. Jej celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby  –  samoświadomości, przywództwa, umiejętności psychologicznych i społecznych oraz pomoc w zmianie do której dąży. Istotą tej metody jest stworzenie przestrzeni, w której możemy doświadczyć siebie w relacji z koniem.

 

W trakcie programu Horse Assisted Education mamy możliwość uczenia się poprzez bezpośrednie uczestniczenie w relacji. Nie ma tu drogowskazów, sprawdzonych przepisów i technik postępowania. Każdy krok wynika z przejęcia odpowiedzialności, odwagi i podjęcia decyzji. Uczenie się jest wielopoziomowe, angażuje całą osobę i przebiega w realnej sytuacji. Zachowania konia są autentyczne a tym samym jest to prawdziwa relacja, prawdziwa komunikacja i prawdziwe przywództwo. Takie doświadczenie jest inne niż w trakcie odgrywania scenek człowiek-człowiek. Ćwiczenia z końmi, z których składają się szkolenia Horse Assisted Education pozwalają na odkrywanie różnych sposobów nawiązywania relacji, wielowymiarowe doświadczenie przywództwa oraz na ujrzenie siebie jako osoby aktywnie tworzącej otaczającą rzeczywistość.

 

Szkolenie z przywództwa

 

Koncepcja rozwoju ludzi Horse Assisted Education oparta jest na zasadach uczenia się, w kierunku, których rozwija się współczesna edukacja. Są to min.:

 

– uczenie się przez doświadczenie
– uczenie się poprzez samodzielne stawianie sobie celów i poszukiwanie rozwiązań
– uczenie się poprzez zwiększanie samoświadomości, emocje i refleksje.

 

Horse Assisted Education to więcej niż szkolenie umiejętności. Obecność koni i związany z tym poziom świadomości, percepcji i wrażliwości powoduje, że rozwijany obszar integrowany jest na poziomie jednostki, grupy, społeczności i świata. Horse Assisted Education w praktyce umożliwia to o czym teoretyczne mówię nurty integralne. Wielowymiarowy rozwój wybranego obszaru uwzględniając wszystkie istotne perspektywy i nie pomijając żadnej z nich.

 

Uczenie się poprzez doświadczenie

 

Od koni uczymy się poprzez doświadczenie. To rodzaj uczenia który towarzyszy nam od dzieciństwa, a który angażuje całą naszą osobę w poznawanie świata czy rozwijanie jakiejś umiejętności. W odróżnieniu od sposobu, który znamy ze szkoły uruchamia on nie tylUczenie się od koniko intelekt ale też intuicję, świadomość doznań płynących z ciała oraz emocje, które utrwalają to czego się nauczyliśmy (tzw. zjawisko kotwiczenia emocjonalnego). To naturalny sposób uczenia się zachowań społecznych i postępowania z innymi. W podobny sposób uczymy się w dzieciństwie chodzenia czy jazdy na rowerze.

 

W proces takiego uczenia się zaangażowany jest układ limbiczny, czyli część mózgu zwana mózgiem ssaczym. System limbiczny kontroluje emocje i popędy, zachowania typowe dla danego gatunku. Mieści się w nim również pamięć ruchów i pamięć długoterminowa. Ćwiczenia z końmi silnie angażują i aktywizują układ limbiczny, wyciszając częściowo sygnały które płyną z kory mózgowej. Dzięki temu procesowi uaktywniają się nieuświadomione do tej pory kompetencje i umiejętności, zaś tych nabytych wcześniej nie zapomina się. Przy takiej formie uczenia bardzo istotną rolę odgrywa środowisko w jakim zachodzi cały proces. Potrzebne tu jest poczucie bezpieczeństwa, atmosfera otwartości oraz przestrzeń na eksperymentowanie. W tym sposobie nauki nie ma pojęć „dobrze” ani „źle”, nie ma „wykazywania się” i zadań. Często mniej znaczy więcej.

 

Jak wyglądają zajęcia z końmi?

 

Uczestnicy programów biorą udział w różnorodnych ćwiczeniach z końmi. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy niezależnie od tego czy mieli kiedykolwiek kontakt z tymi zwierzętami. Praca odbywa się poprzez nawiązywanie relacji z ziemi i nie przewiduje wsiadania na konie.

Pracujemy w sposób zindywidualizowany. Oznacza to, że w każdym kolejnym ćwiczeniu może samodzielnie wyznaczać sobie cele, eksperymentować, wyciągać wnioski czy stawiać istotne dla siebie pytania a także dzielić się tym z innymi. Grupa składa się zazwyczaj z 6-8 osób i pracuje z nią dwóch facilitatorów i cztery konie. Kameralna atmosfera umożliwia intensywną i angażującą pracę. W przypadku większych grup dzielimy ją na mniejsze podgrupy.

 

 

Korzystamy z nagrywanego w trakcie materiału video. Proponowane ćwiczenia mają na celu rozwój umiejętności psychospołecznych ludzi a praca z końmi jest doświadczeniem służącym temu celowi. Tym samym szkolenia nie są o koniach, ale o ludziach. Szkolenia HAE to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, które różni się od standardowego szkolenia w sali.

 

Standardowy dzień warsztatów zaczynamy od poznania programu, siebie wzajemnie oraz swoich oczekiwań. Po czym ruszamy do pierwszego ćwiczenia, które polega na obserwacji kilku koni. Jakie cechy można zaobserwować? Kto jest szefem w grupie? Który koń najbardziej mi się podoba i dlaczego? Z którym koniem bym się zidentyfikował/a? Dyskusja po ćwiczeniu pokazuje różnice w poczynionych obserwacjach, preferencjach i ocenie koni lub sytuacji. Na początku każdy widzi tylko to, co sam może zobaczyć. Aby zobaczyć więcej trzeba otworzyć się na perspektywę innych. W kolejnych ćwiczeniach każdy ma bezpośredni kontakt z koniem. Wszystkie ćwiczenia z końmi odbywają się z ziemi bez wsiadania na nie. Uczestnicy nawiązują kontakt z koniem, prowadzą go z pomocą linki lub bez, próbują różnych zachowań i odczytują odpowiedzi. Po każdym ćwiczeniu ma miejsce dyskusja i wymiana refleksji oraz oglądanie materiału video. Zobaczenie filmu z ćwiczenia pozwala ujrzeć rzeczy, które wcześniej uszły naszej uwadze i dodatkowo pobudza do refleksji oraz wzmacnia zapamiętywanie wniosków z uczenia się.

 

Uczestnicy mają dobrowolność w braniu udziału w poszczególnych ćwiczeniach, jednak zazwyczaj wszyscy decydują się na aktywne uczestnictwo. Ćwiczenia z końmi są tak skonstruowane, że są proste i bezpieczne dla osoby która pierwszy raz w życiu ma kontakt z tymi zwierzętami. Dzięki temu możemy skoncentrować się na tym co jest istotą warsztatów HAE. Nie jest nią rywalizacja oraz idealne wykonanie jakiegoś zadania z koniem . Celem jest tu raczej przyjrzenie się sobie, swoim reakcjom, refleksje z obserwacji innych a tym samym poszerzenie świadomości oraz repertuaru dostępnych zachowań.

 

Jak cechy osobowości koni sprawiają, że relacje z nimi uczą?

 

Koń zwierciadłem nas samych, naszych emocji, intencji i postaw

 

Konie posiadają niezwykłą wrażliwość na najdrobniejsze niewerbalne i emocjonalne sygnały, które wysyłamy. To sprawia, że w sytuacji intensywnej relacji z nami stają się zwierciadłem naszych emocji, intencji i postaw. Najbardziej spektakularnym tego przykładem jest historia słynnego rosyjskiego ogiera Hansa. Uważano, że koń ten posiada nadzwyczajne zdolności. Hans rozwiązywał zagadki matematyczne a ich wynik wystukiwał kopytem. Koń ten był zagadką nurtującą wiele osób, powoływano specjalne komisje mające wyjaśnić to zjawisko. Przez wiele lat nikt nie potrafił tego zrobić ani udowodnić fałszerstwa. Dopiero po przeprowadzeniu dokładnych badań odkryto, że koń udziela poprawnych odpowiedzi wtedy, gdy widzi osobę zadającą pytanie a ta zna właściwe rozwiązanie. Okazało się, że Hans przestaje stukać kopytem we właściwym momencie, ponieważ odczytuje takie oczekiwanie z zachowań otaczających go ludzi. Ktoś, kto znał rozwiązanie zadania i jednocześnie wiedział, ile razy koń ma stuknąć kopytem, zupełnie nieświadomie dawał mu znaki dotyczące tego czy oczekuje więcej stuknięć czy nie.

 

Koń poszukuje spójności i autentyczności dla swojego bezpieczeństwa

 

Inną cechą konia istotną dla interesującego nas procesu uczenia się jest fakt, iż konie poszukują poczucia bezpieczeństwa. Będąc ofiarami drapieżników wykształciły szereg cech, dzięki którym informują siebie nawzajem czy środowisko, w którym przebywają jest bezpieczne. Najważniejszą z tych cech jest umiejętność orientowania się w spójnych i jednoznacznych komunikatach. Komunikatach, które w chwili zagrożenia pokażą dobry kierunek ucieczki. W obcowaniu z koniem nieustannie stawiani jesteśmy w sytuacji braku pełnego obustronnego zrozumienia. Jednym z powodów tych trudności z komunikacją często jest to, że informacje wysyłane przez człowieka są niespójne albo nawet sprzeczne. Jedne z najważniejszych momentów w uczeniu się od koni to te, w których możemy nauczyć się o sobie czegoś ważnego np. tego, że wysyłane przez nas komunikaty nie są jasne i jednoznaczne. Tym samym otwiera się przed nami przestrzeń do eksperymentowania z własną spójnością i jasnością komunikacji.

 

Koń ma umiejętność bycia „tu i teraz”

 

Kolejną ważną umiejętnością konia jest ich umiejętność bycia „tu i teraz”. W naszym obcowaniu z koniem nie ma przeszłości, nie ma przyszłości jest tylko chwila obecna. Dzięki temu możemy brać udział w nieustającym tańcu nauki wzajemnych relacji, z ich pełną intensywnością, z wielością informacji zwrotnych i szansą na ustawiczne zaczynanie od początku.

 

Koń, jako zwierzę stadne ma wrodzoną chęć współpracy

 

Konie żyją w stadach po kilkadziesiąt osobników. Każde stado ma dwóch liderów odpowiedzialnych za inne funkcje. Prowadzącą stado i będącą z nimi cały czas jest klacz. Zazwyczaj starsza, mądra, nierzucająca się w oczy, jeśli nie wymaga tego sytuacja. Ogier broni, alarmuje i obstawia „tyły” w czasie ucieczki. Tempo ucieczki nie jest jednak dyktowane ani przez klacz ani przez ogiera, tempo ucieczki nadają …. źrebne klacze. Całe stado dostosowuje się do tego tempa wiedząc, że to właśnie one są najważniejsze.

Jakie obszary wpływają na to, że sprawnie nawigujemy w codziennym życiu? Dzięki czemu, możemy mieć stały dopływ potrzebnej energii?

Pobierz ebook autorstwa Agaty Wiatrowskiej na temat siły wewnętrznej.

ZOBACZ DALEJ