en en en
10 kroków do zwiększenia swojej siły wewnętrznej

Wpisz swój adres email, aby bezpłatnie otrzymać poradnik PDF.

Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie działań w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne wartości.

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Horse Assisted Education

Koń jako trener

 

Najważniejszym aspektem naszej pracy warsztatowej jest przyjęcie zasady, że to koń jest trenerem i od niego się uczymy. Facylitatorzy są liderami odpowiedzialnymi za przebieg warsztatów, atmosferę, facylitowanie dyskusji po ćwiczeniach, filmowanie ćwiczeń i krótkie fragmenty teorii. Zachęcamy do eksperymentowania, obserwowania, uczenia się od innych oraz autorefleksji. Facylitatorzy nie interpretują i nie diagnozują zachowań czy sytuacji. Takie podejście otwiera nowe perspektywy, tworzy nową przestrzeń uczenia się, w której nie jest się ocenianym. Bierze się również pod uwagę fakt, że każdy z nas mając niepowtarzalną historię, doświadczenie, osobowość i sytuację życiową – ma w konsekwencji nieco inne potrzeby rozwojowe.

Nasze podejście do koni

 

Konie z którymi pracujemy mają wybór czy chcą uczestniczyć w tego typu programach. Nawiązujemy z nimi relację, która poprzez wzajemny szacuenk i zaufanie tworzy bezpieczną i dobrą merytorycznie przestrzeń rozwojową. Nie tresujemy koni i nie wymagamy od nich posłuszeństwa tzn. mogą robić to co uważają i co wynika z relacji. Nie tworzymy do nich „klucza”: jak zrobisz tak to koń  „zadziała”. Bazujemy na ich osobowości i tym kim są.  W tym sensie nasze warsztaty nie są drogą do panowania nad końmi, czy uzyskiwania od nich czegoś, żeby coś zrobiły. Proponowane ćwiczenia nie są po to żeby „wyszły”, najważniejsze jest wspólne bycie. Uważamy że obcowanie z końmi w sposób, który wymaga od nich posłuszeństwa, oddala człowieka od autentyczności.

 

Jak to wygląda?

W praktyce są to proste interakcje z końmi (bez wsiadania) np. oberwacja koni, prowadzenie, przejście jakiejśc trasy wspólnie, próba motywowanie konia (i siebie) do jakiejś aktywności. Doświadczenia są tak zbudowane, że może to być pierwsze spotkanie dla kogoś z końmi i będzie się czuł dobrze. Osoby doświadczenie w kontakcie z końmi jak tylko wyjdą poza codzinne schematy też zaczynają doświadczać mocy Horse Assisted Education. Jednym słowem to przestrzeń dla każdego niezależnie od dotychczasowych doświdczeń z końmi. Wszystkie doświadczenia są dobrowolen i uczymy się równie dużo  z obserwacji.

 

Jeśli jeszcze masz pytania, pisz! biuro@horsesense.pl Chętnie odpowiemy:)