en en en

Świat w małej mazurskiej wiosce

27 marzec 2014, autor: Joanna Borysiewicz-Gardeła

Świat w małej mazurskiej wiosce

Kilkadziesiąt osób z 20 różnych krajów świata spotka się 19 września w niewielkiej wiosce Radzie na Mazurach. Co jest przyczyną, że osoby z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kanady, Izraela, Francji, Rosji, Danii i wielu innych krajów znajdą się razem na łące wśród stada koni?

Niecodzienne miejsce i niecodzienne spotkanie.

 

To co łączy te osoby to metoda nazwana Horse Assisted Education(HAE) czyli  rozwój w kontakcie z końmi oraz jednocząca wszystkich pasja do tego, czym się w danym momencie zajmują (jedni zajmowali się końmi – teraz prowadzą programy rozwoju przywództwa; inni zajmowali się coachingiem kadr zarządzających, teraz włączają w swoje życie konie). Społeczność HAE to osoby, które pracują z liderami największych organizacji, firm, korporacji i instytucji. Koncepcja HAE bazuje na wspólnej wizji i wspólnym podejściu do rozwoju, w którym konie mają swoje szczególne miejsce .

To szczególne miejsce metaforycznie, a także fizycznie mają konie tworzące wyjątkowe stado „Wolnych Koni”. Stado Bereniki Bratny zamieszkuje olbrzymi teren pagórkowatych łąk z zadrzewieniami i naturalnymi sadzawkami w małej wiosce na obszarze Mazur garbatych (to tutaj odbędzie się konferencja).

Urokliwa kraina stała się krainą koni, w której te piękne zwierzęta o różnorodnych charakterach, pochodzeniu i różnych historiach mogą swobodnie żyć tworząc trwałe relacje z innymi końmi, przebywając 24 godziny na dobę razem w  warunkach zbliżonych do naturalnych. Nie mieszkają one w tradycyjnej stajni z boksami, ale podobnie jak konie w naturze na otwartej przestrzeni. Mają zapewniony stały dostęp do schronienia i możliwość wyboru gdzie i jak długo pasą się, odpoczywają, bawią. Wyjątkowość stada „Wolnych Koni” i ich potencjał w rozwoju ludzi tkwi w niesamowitej transformacji jaką odbywają te zwierzęta, gdy odda się im wolność starając się stworzyć warunki jak najbliżej odpowiadające im potrzebom (zarówno biologicznym, jak i społecznym). Wolność jest tutaj kluczem do rozumienia koni. Pojęcie wolności może być także kluczem do rozumienia człowieka.

Wyjątkowa kraina Wolnych Koni i wyjątkowi ludzie z pasją – to możliwość zapoczątkowania nowej drogi na gruncie uczenia się od koni. Ta droga wyraźnie wskazuje na połączenie z nowymi koncepcjami w rozwoju przywództwa i funkcjonowaniu organizacji biznesowych na świecie.  Obszary przywództwa w niepewności oraz mądrości zbiorowej stały się tematami na tegoroczną konferencję, której zaszczyt organizacji przypadł w tym roku Polsce. Konferencja nosi tytuł „Leadership with the heart” – „Przywództwo z sercem” i odnosi się do ważnych tematów związanych z przemianami w sferach rozwoju osób i społeczeństw.

Koncepcja Horse Assisted Education jako koncepcja rozwoju proponuje coś więcej niż wszystkie inne metody: sposobność doświadczenia zmiany na sobie. Nie ma tutaj przekonywania, że istnieje tylko jedna opcja lub jeden sposób na rozumienia świata i procesów w nim zachodzących. W Horse Assisted Education dostrzega się perspektywy innych osób, organizacji i całych kultur, umożliwiając współistnienie różnych spojrzeń, a dzięki temu scalanie ich w pełniejszy obraz świata. To droga, w której szacunek, zaufanie, miłość i pokój są wartościami nadrzędnymi.

Zmiana paradygmatu edukacji, nowy styl przywództwa opartego na empatii i wartościach oraz docenienie mądrości natury reprezentowanej przez konie to aspekty, które już dziesiąty rok ściągają osoby z różnych krajów, aby wspólnie uczyć się, wymieniać know-how i rozwijać idee oraz społeczność Horse Assisted Education.

Z każdym rokiem widać zmiany odpowiadające pojawiającym się potrzebom współczesnego świata.

Chaos i niepewność sytuacji na świecie w różnych dziedzinach gospodarki wpływa na poszczególne organizacje i jednostki. Nagląca staje się potrzeba przeobrażenia myślenia o współpracy i przywództwie, zarówno w firmach, jak i we wszelkich innych formach działań międzyludzkich.  Zmiany te idą w kierunku współprzywództwa, przywództwa opartego na empatii i wartościach, przejmowania odpowiedzialności.

Postawa autorytarnego szefa, nie uwzględniającego w procesie decyzyjnym potrzeb pracowników, wydającego rozkazy i kotrolującego wykonanie zadań czy postawa nie angażującego się pracownika, przerzucającego odpowiedzialność na innych będą musiały odejść do lamusa. Obecna rzeczywistość wymaga od nas stania się odpowiedzialnymi za swoje działania, pracującymi na rzecz dobra wspólnego, także w swoim własnym interesie.

Podobnie jak dokonały się zmiany ustroju wielu krajów, tak teraz dokonują się zmiany w sferze społecznej, organizacyjnej czy kulturowej. Jakkolwiek to nazwiemy, celem wydaje się lepsze, szczęśliwsze życie dla każdego, życie, w którym czujemy się odpowiedzialni za siebie, ale także za innych; czujemy swój wpływ na rzeczywistość.

Zmiany nie dotyczą oczywiście jednej sfery, sfery zawodowej, sektora biznesowego. Zmiany zaczynają się od relacji pomiędzy ludźmi w ogóle. Przykładem mogą być przeobrażenia widoczne w sferze postaw rodzicielskich, gdzie od rodziców autorytarnych czy przyzwalających  idziemy w kierunku rodziców rozumiejących, szanujących. Tutaj coraz silniejsze stają się nurty rodzicielstwa bliskości, w których uwzględnianie potrzeb i zdania dzieci, idące w parze z zadbaniem o potrzeby i zdania rodziców prowadzi do tworzenia bezpiecznych i silnych więzi, a przez to silnych jednostek, które właśnie będą bardziej w stanie stawać się zaangażowanymi pracownikami i szefami.

Jednak aby w ten sposób dawać przestrzeń następnemu pokoleniu musimy sami dla siebie stać się silnymi przywódcami, potrafiącymi służyć, działającymi w zgodzie ze swoimi wartościami, świadomymi siebie.

Koncepcja Horse Assisted Education odpowiada na te potrzeby umożliwiając integralny rozwój poprzez wydarzenia rozwojowe polegające na doświadczaniu siebie w kontakcie z końmi. Brzmi enigmatycznie? Wkraczamy w przestrzeń koni. Zamiast uczyć się technik działania, poznawać teorie czy odgrywać role jesteśmy w pełni obecni w tym czego mamy się nauczyć. Przykładowo, wkraczamy wraz z zespołem, z którym pracujemy na co dzień w przestrzeń z koniem lub do stada koni, gdzie poprzez różne wydarzające się interakcje , w zależności od przyjętego zadania i założeń, wyciągamy wnioski dotyczące naszych postaw, sposobów współdziałania, nawiązywania relacji. Podczas jednego krótkiego ćwiczenia z końmi drużyna może nauczyć się o sobie bardzo dużo, a wzajemna współpraca może osiągnąć poziom synergii, gdzie wszyscy sprawnie, w porozumieniu bez słów wiedzą jakie mają role i dążą do wspólnego celu, w sposób efektywny.

I to uczenie się to nie jedynie zdobycie wiedzy o sobie i o sobie nawzajem, ale przede wszystkim zaeksperymentowanie, sprawdzenie się, przejście przez proces, w którym w wyjątkowy sposób, dzięki koniom, które są wspaniałymi nauczycielami,  nasze ciało i umysł uczą się same, gdzie uruchamiają się nieuświadomione pokłady naszego ja, gdzie do głosu dochodzą emocje i intuicja. Taki sposób uczenia się może przynieść prawdziwą zmianę. Zmiana ta jest o tyle ważna, że staje się trwała, a efekty mogą zostać przetransponowane na środowisko pracy.

Aby coraz lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych liderów, zespołów i organizacji, doskonalić oferowane programy rozwojowe oraz wymieniać know-how w dziedzinie Horse Assisted Education społeczność EAHAE spotyka się na corocznie, dzięki czemu zmiany w tej innowacyjnej koncepcji mogą podążać za zmieniającą się rzeczywistością, dając nadzieję na upowszechnianie się idei harmonijnego uczenia się przy udziale koni.

Agata Wiatrowska - Horsesense.pl

Agata Wiatrowska - prowadzi HorseSense – ośrodek programów rozwojowych z końmi. Jest pionierką pracy z końmi w rozwoju ludzi w Polsce. Wprowadziła Horse Assisted Education do Polski w 2005 roku.

HorseSense powstało z połączenia misji wspierania ludzi w rozwoju i pokazania światu nieodkrytego potencjału koni – jako nauczycieli i przewodników. Agata jest certyfikowanym facylitatorem programów rozwojowych z końmi (certyfikat mistrzowski EAHAE, licencja HorseDream), certyfikowanym coachem i trenerem II stopnia. Posiada międzynarodową akredytację do szkolenia facylitatorów programów rozwojowych z końmi wydaną przez European Assosiation of Horse Assisted Education.

Jest autorką książek o rozwoju z końmi: „Koń jako trener. O programach rozwojowych z końmi oraz lekcjach od koni-trenerów”, 2016 oraz „Menedżer uczy się od koni” 2013.