en en en

Badania naukowe Horse Assisted Education

28 grudzień 2013, autor: Joanna Borysiewicz-Gardeła

Badania naukowe Horse Assisted Education

Wyniki badań jak Horse Assisted Education wpływa na rozwój przywództwa, a w szczególności inteligencji emocjonalnej u ludzi

Na podstawie The Effectiveness of Equine Guided Leadership Education to Develop Emotional Intelligence In Expert Nurses: A Pilot Reaserch Study

W USA istnieje ponad 700 ośrodków proponujących programy z towarzyszeniem koni oraz cztery główne organizacje zrzeszające i certyfikujące  osoby zajmujące się różnymi formami uczenia się, terapii i rozwoju z udziałem koni. Do tej pory przeprowadzono wiele badań odnoszących się do efektywności usprawniania ruchowego, mentalnego i psychicznego, a także badania związane z terapią dzieci z autyzmem. Nie było jednak badań związanych z wpływem pracy z końmi na rozwój inteligencji emocjonalnej czy przywództwa.

W maju 2013 roku The Center of Leadership Developement na Uniwersytecie Kentucky w USA przeprowadziło pionierskie badanie, w które zaangażowały się różne ośrodki badawcze, dotyczące wpływu procesu rozwojowego z udziałem koni na wybrane aspekty inteligencji emocjonalnej. Do badań wybrano grupę pielęgniarek. W przeprowadzonym badaniu oceniano takie umiejętności jak: samoświadomość, włączając w to  emocjonalną świadomość siebie, adekwatną samoocenę, pewność siebie oraz świadomość społeczną, zarządzanie sobą, zarządzanie relacjami.

Projekt obejmował grupę kontrolną złożoną z 10 pielęgniarek-ekspertów z Chirurgii Neurologicznej oraz grupę interwencyjną złożoną z 11 pielęgniarek – ekspertów z Chirurgii Urazowej i ostrego dyżuru z Univeristy of Kentucky Chandler Hospital. Pielęgniarki z grupy interwencyjnej odbyły 5-dniowe warsztaty składające się z ćwiczeń z pięcioma różnymi końmi. Proces był facylitowany i nastawiony na rozwój wybranych umiejętności inteligencji  emocjonalnej. Obie grupy pielęgniarek przed rozpoczęciem badania i po odbyciu warsztatów przez grupę interwencyjną przeszły ocenę kompetencji. Ponadto pielęgniarki, które uczyły się poprzez doświadczenie z końmi odbyły ocenę jakościową tuż po i 3 miesiące po zakończeniu warsztatów.

Wyniki badania wykazały wzrost wskaźników wskazujących wybrane do badania obszary kompetencyjne w grupie, która przeszła doświadczenia z udziałem koni, w porównaniu do grupy kontrolnej. Choć próbka badawcza była niewielka wyniki  z oceny jakościowej tj. wypowiedzi uczestników warsztatów wskazują na wpływ pracy z końmi na rozwój wybranych przejawów inteligencji emocjonalnej. Pielęgniarki wyraźnie przypisywały zmianę w swoich nawykach po interakcji z końmi.

Badanie to stanowi podstawę do dalszych poszukiwań działania współpracy z końmi na zmiany u ludzi. Są to początki formułowania się naukowych podstaw pod metody rozwijające się od lat, jak Horse Assisted Education. Wpływ interakcji z końmi  odczytujemy na co dzień, a sygnały o sile przemieniającego działania płynące od uczestników warsztatów pomagają rozwijać tę koncepcję.

Teraz mamy także dowody naukowe, że „to działa!”.

Warto przypomnieć, że w Polsce pierwsze opracowania  na temat efektywności uczenia się przy udziale koni metodą HAE powstały już w 2010 roku (Marta Kunka –  Horse Assisted Education jako alternatywna metoda kształcenia lidera) i 2011 roku (Justyna Noskowicz –  Innowacyjna metoda doskonalenia kompetencji menedżera przy współpracy z końmi),a ostatnio jeszcze: Nowatorskie szkolenia oparte na pracy z końmi na przykładzie organizacji HorseSense Agaty Kwiecińskiej. Wpływ koni na ludzi w trakcie procesu edukacyjnego HAE wydaje się już oczywisty, jednak czekamy na dalsze badania.

Osobiście czekam także na badanie, które pokaże wpływ warsztatów HAE i interakcji z ludźmi na konie będące trenerami.

 

Autorami pilotażowego badania, o którym mowa w artykule są:

Center of Leadership Development: Patricia Dyk, PhD. and Lissa Pohl, MA., University of Kentucky Healthcare’s nurse researchers, Carol Noriega, RN, MSN, CEN, Janine Lindgreen, APRN, Robyn Cheung, PhD., RN.

Pełny raport z badania wpływu koni na inteligencję emocjonalną:

The Effectiveness of Equine Guided Leadership Education to Develop Emotional Intelligence In Expert Nurses: A Pilot Reaserch Study

Agata Wiatrowska - Horsesense.pl

Agata Wiatrowska - prowadzi HorseSense – ośrodek programów rozwojowych z końmi. Jest pionierką pracy z końmi w rozwoju ludzi w Polsce. Wprowadziła Horse Assisted Education do Polski w 2005 roku.

HorseSense powstało z połączenia misji wspierania ludzi w rozwoju i pokazania światu nieodkrytego potencjału koni – jako nauczycieli i przewodników. Agata jest certyfikowanym facylitatorem programów rozwojowych z końmi (certyfikat mistrzowski EAHAE, licencja HorseDream), certyfikowanym coachem i trenerem II stopnia. Posiada międzynarodową akredytację do szkolenia facylitatorów programów rozwojowych z końmi wydaną przez European Assosiation of Horse Assisted Education.

Jest autorką książek o rozwoju z końmi: „Koń jako trener. O programach rozwojowych z końmi oraz lekcjach od koni-trenerów”, 2016 oraz „Menedżer uczy się od koni” 2013.