Strona, na której się znajdujesz wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z tego mechanizmu m.in. w celu prowadzenia statystyk odwiedzin (Google Analytics) oraz poprawy użyteczności strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na przesyłanie cookies do Twojego urządzenia - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Polityka

x
en en en
Autentyczna i spójna komunikacja

Spotkanie z mistrzami komunikacji niewerbalnej. Poszukiwanie spójności na poziomie emocji, myśli, ciała i ducha.

Świadome przywództwo

Przywództwo jest nieustającym uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Ekspertyza i to co wiemy – nie jest tu  wystarczające. Ważna jest wizja. Liczą się bardzie pytania, niż odpowiedzi. Zauważanie, a nie wiedzenie.

Horse-Sense czyli mądrość życiowa

Uruchamianie rozwiązań z szacunkiem do tego co historyczne i otwartością na nowe. Wzmacnianie w

Międzynarodowy know-how i autorskie podejście

Współtworzymy międzynarodową sieć facylitatorów. Prowadzimy kompleksowe szkolenia facylitatorów.

Ośrodek

Prowadzimy programy rozwojowe z końmi umożliwiając rozwój ludzi na każdym poziomie organizacji – od pracowników stawiających pierwsze kroki w organizacji, poprzez szkolenia dla menadżerów, po osoby zasiadające w zarządach. Towarzyszymy organizacjom w kreowaniu innowacyjnych, współpracująch i stabilnych zespołów.  Należymy do największej sieci facylitatorów Horse Assisted Education – licencjonowanej sieci HorseDream.

 

Główne cechy tworzonych przez nas programów  to:

 

Konie trenerzy – do doświadczeń z końmi zapraszamy specjalnie przygotowane konie, które zachowują duży poziom niezależności. Umożliwia to interakcje oparte o relację, a nie o warunkowanie i posłuszeństwo.

 

Facylitacja – cały proces prowadzi Agata Wiatrowska facylitator z powołania, której zadanie polega na stworzeniu przestrzeni poprzez aktywizację uczestników do pro aktywności, wprowadzanie w relację z końmi oraz służenie procesowi pod kątem celów grupy i poszczególnych uczestników.

 

Uczenie się przez doświadczenie – w przygotowywanych przez nas programach staramy się, żeby każdy  z uczestników miał odpowiednią ilość czasu z koniem i żeby zachować dobrą proporcję między doświadczaniem, a omówieniami. Dzięki temu zachowujemy esencję Horse Assisted Education.

 

Korzyści dla uczestników:

  • Doświadczenie relacji z autentyczną istotą (koniem), od której informacja zwrotna jest łatwiej przyjmowana niż od człowieka
  • Zwiększenie świadomości emocji na efekt działania, komunikację i przywództwo
  • Zrozumienie znaczenia spójności w procesie przywództwa, osiągania celów i komunikacji – w szczególności uwzględniając komunikację niewerbalną
  • Odkrycie swoich automatyzmów działania i przeniesienie ich na poziom świadomości, co umożliwia zmianę (jeśli jest konieczna)
  • Otrzymanie nośnej metafory jaką jest relacja z koniem, która może służyć do wypracowywania zmian w kulturze organizacyjnej (np. „chcemy, żeby koń za nami podążył dobrowolnie czy będziemy go ciągnąć”
  • Uczenie się poza sferą komfortu, ale jednak blisko umożliwiające poszerzanie swoich sposobów działania
  • Niezależnie od tematu zmierzanie się z autentycznością: za kogo się podaję, kim boję się być, a kim jestem.

 

Prowadziliśmy ścisłą współpracę z kilkudziesięcioma organizacjami i zrealizowaliśmy dużą liczbę różnorodnych projektów dla klientów korporacyjnych.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z referencjami Tomasza Burasia, Prezesa Zarządu DHL, który uczestniczył w programie HorseSense razem z całym Zarządem. Opowiada o swoich wrażeniach  z perspektywy 4 lat, które upłynęły od czasu uczestnictwa w programie i podkreśla wpływ programu na rozwój całej firmy.

 


->> więcej referencji naszych klientów

 

Konie pozwalają otworzyć umysł, poszerzają horyzonty, tworzą mosty pomiędzy ludźmi. Umożliwiają wypracowanie rozwiązań i nabycie umiejętności odnoszących się do danego wyzwania i kontekstu w jakim znajduje się organizacja. Oferujemy możliwość spotkania, które wsparte doświadczeniem z końmi pozwala włączyć „widzenie globalne” i uruchomić potencjał tkwiący w ludziach konieczny do samodzielnego zarządzania sytuacją. Dzięki włączeniu koni w proces uczenia się programy rozwoju ludzi nabierają nowych wartości. Podczas zajęć pojawiają się nowe, kreatywne pomysły oraz idee, które łączą emocje, uczucia oraz myśli. Staje się możliwe otwarcie nowej drogi i wypracowanie nowych metod działania. Każde program to indywidualne spotkanie, starannie przygotowywane i omawiane.

 

(…) Mamy bardzo dużo schematów w swoich głowach. Na przykład takie, że przywódca musi być silniejszy, mądrzejszy, lepszy od tych, którym przywodzi. Jednak okazuje się, że można również przywództwo rozumieć jako dawanie bezpieczeństwa i troski. W wielu sytuacjach okazywało się, że nie doceniamy dobrej woli drugiej strony. Konie chciały współpracować. Oglądając swoją pracę nagraną i odtworzoną na ekranie, mogliśmy zobaczyć, że koń współpracowałby z nami także wtedy, gdybyśmy użyli mniej środków i byli bardziej delikatni

Agnieszka Stein, uczestniczka programu rozwoju przywództwa Art of Leadership

 

Programy w zależności do celu i aktualnego wyzwania są jednorazowe lub obejmują kilka spotkań rozłożonych w czasie. W program włączona jest ewaluacja jakościowo-uczestnicząca, która w oparciu o dialog z uczestnikami programu koryguje obrany kurs i adekwatność działań. Program jest zmieniamy i kształtowany pod jej wpływem. Celem takich programów jest uruchomienie działania i zmian uwzględniających kontekst biznesowy i indywidualny potencjał, doświadczenia i nastrój zaangażowanych w firmie ludzi.

 

Naszym intensywnym i kompleksowym programem, który oferujemy również w ramach grup otwartych jest Akademia Przywództwa HorseSense.

 

 

Przykładowe obszary oddziaływania Horse Assisted Education:

PRZYWÓDZTWO

Świadome. Autentyczne. Odważne. Konie poszukują w kontakcie z człowiekiem szacunku i zaufania. Zaczynają ufać kiedy doświadczają: uważności (umiejętności obserwacji i zauważania zmian w otoczeniu), jasności decyzji i kierunku (jak odpowiadać na te zmiany), skoncentrowanej energii (umożliwiającej wskazówki co do tempa i rodzaju działania) oraz spójności (wewnętrznej i zewnętrznej ekspresji).

 

KOMPLEKSOWA KOMUNIKACJA I REALIZACJA CELÓW

Konie reagują głównie na działanie. Sama myśl nie jest wystarczająca. W trakcie różnych doświadczeń trenujemy spójność tego co w myślach z tym co w emocjach i działaniu. Spójność w komunikacji otwiera drogę do rozumienia osobistej drogi do celu, popełnianych w niej błędów i poszukiwanie sposobów na wychodzenie z opresji.

 

EMOCJE W DZIAŁANIU

Emocje mogą być nieracjonalne lub być drogowskazem. Zalewające emocje w obcowaniu z końmi wprowadzają chaos i wspólne działanie jest utrudnione. Zblokowane emocje czynią nas dla konia mniej wyraźnymi. Konie naturalnie uczą korzystania z emocji jako wskazówki  przy jednoczesnym kontrolowaniu swojej integralności.

 

Ustalony program jest tylko zarysem struktury, która wypełnia się i zmienia w zależności od pojawiających się doświadczeń i tematów. Doświadczenia z kontaktu z końmi są facylitowane w kontekście potrzeb i celów grupy w danym momencie. Tworzona przestrzeń jest zatem „żywym organizmem” współtworzonym przez uczestników, konie i facylitatora. 

 

Zapraszamy do naszej bazy wiedzy o metodzie Horse Assisted Education. Książki, prace naukowe, filmy i wiele więcej.

 


 

O połączeniu myśli biznesowej i efektach programów rozwojowych z końmi można przeczytać w książkę wsp. Agaty Wiatrowskiej „Menedżer uczy się od koni”, Wydawnictwo Difin 2013. Książka opisuje doświadczenia z programów rozwojowych z końmi,w których – w ciągu ostatnich 10 lat – wzięli udział menedżerowie z kilkuset polskich firm najróżniejszych branż. Współprzywództwo, kim boję się być, inicjowanie procesów zmian, W drodze do celu, rozwijanie odporności psychologicznej, między niemocą a przemocą, budzenie efektu synergii, Od rywalizacji do współpracy… to tylko niektóre z esejów znajdujących się w tej książce. Inspiracją do powstania każdego rozdziału były doświadczenia uczestników programów prowadzonych przez autorki oraz dyskusje po ćwiczeniach, które często dotykały spraw ważnych i fundamentalnych dla zdrowego i satysfakcjonującego życia zawodowego. Z tego powodu książka może okazać się wartościowa nie tylko dla tytułowych menedżerów i osób pracujących w organizacjach, ale też wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem, rozwojem innych osób oraz innowacyjnymi metodami uczenia się. Książkę można zakupic on-line na stronie wydawnictwa oraz w wielu księgarniach zwykłych i on-line.